Kiến Trúc

anabim 0 Comments 31 Tháng Một, 2015

Các phần mềm Autodesk hỗ trợ trọn vẹn quá trình thiết kế Kiến trúc một dự án xây dựng. 

 Tổng quan

Phát triển chất lượng cao, các dự án sáng tạo hơn dưới sự hỗ trợ Bộ phần mềm Autodesk kiến ​​trúc.

Các phần mềm dành cho Kiến trúc:

 
Autodesk Building Design Suite integrated building design software
Building Design Suite
Phần mềm thiết kế công trình có tính năng tích hợp các công cụ BIM và Cad.
 
Energy Analysis for Revit
Phần mềm phân tích năng lượng dành cho Revit.
 
BIM 360 cloud-based rendering
Rendering in A360
Phần mềm Render đám mây.
 
BIM 360 Glue cloud-based software
BIM 360 Glue
Phần mềm hỗ trợ phối hợp và hợp tác dự án.
 
Autodesk Revit software for Building Information Modeling (BIM)
Revit
Công cụ BIM cho Kiến trúc, MEP và kết cấu.
 
Autodesk Green Building Studio web-based energy analysis service
Green Building Studio
Phần mềm phân tích năng lượng.
 
AutoCAD Architecture software
AutoCAD Architecture
Phiên bản phần mềm AutoCad dành cho Kiến trúc.
 
Autodesk Point Layout construction layout software
Point Layout
Phần mềm tạo dựng, import-export dữ liệu phối hop cho giai đoạn thi công.
 
 
Autodesk Revit LT software, 3D BIM tool for design and documentation
Revit LT
Công cụ BIM 3D cho thiết kế và tạo tài liệu hướng dẫn.
 
AutoCAD design and documentation software
AutoCAD
Phần mềm phục vụ thiết kế, soạn thảo, mô hình và sản xuất bản vẽ kĩ thuật.
 
Autodesk Showcase 3D visualization software
AutoCAD 360
Ứng dụng cho Web và điện thoại di động phục vụ quá trình biên tập CAD.
 
Autodesk Showcase 3D visualization software
Showcase
Phần mềm hiển thị dành cho thiết kế 3D.

Leave a Comment