Bài 2.1: Xây dựng Model Revit Architecture.

anabim 1 Comment 27 Tháng Một, 2015

Video này sẽ hướng dẫn cách để thêm Level, Grid và mặt bằng tham khảo trong phần mềm Revit® Architecture. Video biểu diễn các kỹ thuật bao gồm: thiết lập các Level của dự án; đặt lưới  Grid ngang – dọc; thêm Reference Planes để hỗ trợ định vị; lựa chọn và đặt hệ thống cột kiến trúc.

Bài học gồm:

  • Thêm các Level phù hợp cho dự án.
  • Thêm hệ thống lưới cột ngang – dọc và Reference Planes nhằm hỗ trợ định vị các đối tượng.
  • Đặt hệ thống cột kết cấu, đánh dấu định vị các đối tượng kết cấu trong Mô hình công trình.

Video (Liên hệ).

1 Comment

  1. […] Xây dựng Model Revit Architecture. […]

Leave a Comment