Kết Cấu

anabim 0 Comments 31 Tháng Một, 2015

Tăng năng suất, thực hiện mô phỏng chính xác hơn, và cộng tác hiệu quả hơn với thiết kế cấu trúc và phần mềm phân tích

Tổng quan

Thiết kế, phân tích, và cộng tác chính xác hơn với các công cụ kỹ thuật kết cấu hỗ trợ các Building Information Modeling (BIM) quá trình. Autodesk cấu trúc thiết kế và công nghệ phần mềm giúp bạn tận dụng lợi thế của thiết kế dựa trên mô hình hiệu quả hơn cho tinh giản thiết kế và phân tích, hiểu sâu hơn về dự án lớn với hình dung và mô phỏng công cụ, và tạo tài liệu chính xác hơn

Tất cả các sản phẩm cho kỹ thuật kết cấu

Autodesk Building Design Suite xây dựng tích hợp các phần mềm thiết kế
Thiết kế xây dựng Suite
tích hợp các công cụ thiết kế tòa nhà có tính năng BIM và CAD.
Autodesk Simulation Cơ công cụ mô phỏng cơ khí
Mô phỏng Cơ
nhanh, chính xác và linh hoạt các công cụ mô phỏng cơ khí.
Phần mềm Autodesk Vault Collaboration cho các chuyên gia AEC
AutoCAD 360
dựa trên đám mây CAD editor ứng dụng có sẵn cho web và điện thoại di động.
Phần mềm Autodesk Vault Collaboration cho các chuyên gia AEC
Vault
phần mềm hợp tác dự án.
Phần mềm cộng tác Autodesk Buzzsaw như một dịch vụ (SaaS)
Buzzsaw
dựa trên đám mây tài liệu, thiết kế, và các phần mềm quản lý dữ liệu.
Autodesk AutoCAD Kết cấu chi tiết phần mềm
Trước Steel
phần mềm BIM cho thép chính xác hơn chi tiết và chế tạo.
Autodesk Point diện phần mềm bố trí xây dựng
Point Layout
Tạo, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc phối hợp dữ liệu để bố trí xây dựng.
Autodesk Robot Phân tích cấu trúc chuyên nghiệp phần mềm phân tích kết cấu
Robot Phân tích cấu trúc chuyên nghiệp
các công cụ phân tích kết cấu để điều tra hành vi tuyến tính và phi tuyến.
Autodesk AutoCAD thiết kế và tài liệu hướng dẫn phần mềm
AutoCAD
thiết kế CAD, soạn thảo, mô hình, bản vẽ, và các phần mềm kỹ thuật.
Phần mềm Autodesk Vault Collaboration cho các chuyên gia AEC
AutoCAD LT
phần mềm CAD 2D cho soạn thảo chi tiết, và chỉnh sửa.
Phần mềm Autodesk Vault Collaboration cho các chuyên gia AEC
Đẩy bê tông
thiết kế chi tiết và phần mềm cho các kết cấu bê tông cốt thép.
Phần mềm Autodesk Revit cho Building Information Modeling (BIM)
Revit
cụ BIM cho thiết kế kiến trúc, MEP, và kỹ thuật kết cấu.

Leave a Comment