Bài 2: Sự chuẩn bị cho việc chia sẻ Models.

anabim 1 Comment 27 Tháng Một, 2015

Trong bài học này, học viên sẽ học cách thiết lập các yếu tố của một dự án nhằm cho phép các nhóm có thể chia sẻ hiệu quả một mô hình xây dựng. Bài học bao gồm:
• Tạo một khuôn khổ không gian cho các mô hình thông qua Level, Grid, mặt phẳng tham khảo và sử dụng các yếu tố để đặt chính xác mô hình xây dựng.
• Tạo các khung nhìn để hiển thị chính xác các đối tượng được tạo thành từ những thành viên khác nhau, các bộ môn khác nhau trong dự án thiết kế.

   Xây dựng Mô hình Kiến trúc.

Để chuẩn bị cho việc chia sẻ một mô hình cho một nhóm đa ngành, đầu tiên, cần phải tạo ra một khuôn khổ không gian với các Level, Grid và các mặt phẳng tham khảo giúp tất cả các thành viên của nhóm nghiên cứu có thể sử dụng chúng làm mốc căn cứ để làm việc và giữ cho công việc của các đội được phối hợp chính xác với nhau.

Các nhà thiết kế thường đặt đối tượng trong mô hình của họ với mục đích đánh dấu vị trí hay như để “giữ chỗ” cho các hạng mục sẽ được thiết kế và giúp của các thành viên khác của nhóm có thể nhận biết điều đó. Cách tiếp cận này cho phép các thành viên có thể xem xét các quyết định thiết kế của họ và chuyển tải ý định thiết kế của họ đến với các thành viên khác.

Đội ngũ thiết kế phải tạo ra một chiến lược tổng thể để xác định mô hình sẽ được chia sẻ như thế nào tới các thành viên, có thể là một tập tin dự án duy nhất (mà có thể được chia sẻ trên một mạng nội bộ) hoặc như một loạt các mô hình liên kết với nhau ( mà có thể chỉnh sửa từ xa bởi thành viên của các nhóm nghiên cứu khác nhau, sau đó xem xét và kiểm tra các thay đổi và xung đột).

Để tránh trùng lặp và xung đột, mỗi thành viên trong nhóm phải có một sự hiểu biết rõ ràng về những loại đối tượng gì sẽ được đặt trong mỗi mô hình liên kết và ai sẽ quyền kiểm soát các thay đổi tới mô hình đó.

Tạo View để làm nổi bật yếu tố kết cấu.

Nhóm thiết kế có thể tạo ra nhiều View của Mô hình xây dựng để hiển thị các tính năng thiết kế cụ thể và làm nổi bật các đối tượng được tạo ra bởi mỗi ngành thiết kế để hỗ trợ cho công việc thiết kế của họ.
Việc này rất hữu ích để tạo ra các View hiển thị đặc biệt mà trong View đó bạn có thể hiển thị chỉ những đối tượng bạn cần làm việc hoặc ẩn đi những đối tượng không cần thiết của các thành viên khác, ví dụ:

• Mặt cắt 2D hoặc 3D.
• Ẩn đi các yếu tố được lựa chọn hoặc các danh mục loại đối tượng.
• Sử dụng các công cụ Visiblity Graphic để thiết lập hiển thị các yếu tố.

Các đối tượng có thể được cài đặt chế độ hiển thị trong các View. Nếu các yếu tố không thể được nhìn thấy, học viên có thể kiểm tra bằng cách:

• Sử dụng Visiblity Graphic kiểm tra đối tượng có bị ẩn hay không.
• Sử dụng bảng Properties kiểm tra thiết lập Range.
• Kiểm tra mức độ chi tiết của hiển thị – Detail Level trong bảng Properties.
• Kiểm tra đối tượng có tạm thời bị ẩn hay không.
• Kiểm tra công cụ Section boxes trong bảng Properties.

Để đảm bảo tính thống nhất giữa các View, các nhóm thiết kế có thể tạo một mẫu Template hiển thị chung để nhanh chóng áp dụng các thiết lập tương tự cho tất cả các View khác của toàn bộ dự án.

1 Comment

  1. […] Chuẩn bị cho việc chia sẻ mô hình. […]

Leave a Comment