Bài 3: Mô hình hóa hệ thống Kết cấu.

anabim 1 Comment 27 Tháng Một, 2015

Trong bài học này, học viên sẽ học cách để thêm các yếu tố kết cấu vào mô hình xây dựng. Đầu tiên học viên sẽ thêm các khuôn khổ không gian cho Model Revit Structure như Level, Lưới cột vào Mô hình kiến trúc. Sau đó đánh dấu các vị trí sẽ đặt các đối tượng kết cấu mà nó sẽ ảnh hưởng đến thiết kế kiến trúc, ví dụ như cột. Tiếp theo, học viên sẽ sao chép các yếu tố cần thiết cho Model Revit Structure từ Model Revit Architecture và đặt các yếu tố kết cấu quan trọng như móng, sàn, cột, dầm, xà….Kết thúc bài học, học viên sẽ hoàn thành mô hình với các tiêu chí: mô hình có thể dùng để đánh giá và chia sẻ cho các thành viên trong team dự án.

Liên kết Model Revit Architecture và Sao chép các đối tượng chia sẻ.

Liên kết các Model Revit Architecture  sơ bộ vào Model Revit Structure của bạn và sử dụng công cụ Copy / Monitor để sao chép các yếu tố chia sẻ:

 • Hệ thống Level – Grid
 • Tường, sàn nhà, và các cột đã được đặt trong Model Revit Architecture.

Mô hình hóa Cột, Dầm, và tấm sàn Bê tông.

Mô hình hóa các đối tượng cột bê tông, dầm, sàn và móng trên tầng một và những tầng thấp hơn dự bằng các công cụ Column, Beam, Floor trong Revit Structure. Những yếu tố này sẽ tạo cơ sở cho thiết kế kết cấu chi tiết và phân tích kết cấu .

 • Bạn có thể đặt các đối tượng vào mô hình trong bất cứ View nào, vì vậy hãy chọn View hiên thị mà có thể giúp công việc của bạn được thực hiện dễ dàng nhất.Ví dụ:
  Sử dụng mặt bằng trần cho các yếu tố được đặt phía trên Cut Plane (ví dụ: dầm).
 • Sử dụng mặt cắt 2D hoặc 3D cho các yếu tố khó lựa chọn trong các bản vẽ mặt bằng (ví dụ: sàn).
 • Sử dụng khung nhìn 3D với công cụ Snap in Place đối với các đối tượng có điểm cuối được đính vào các đối tượng khác (ví dụ, dầm).

Ngoài ra, hãy quan tâm đến các thiết lập bản vẽ như Detail Level, View Range hay Visiblity Graphic để giúp hiển thị bản vẽ tốt hơn.

Mô hình hóa Cột gỗ, Dầm gỗ và hệ thống Dầm gỗ.

Mô hình hóa các cột gỗ, dầm gỗ, và hệ thống dầm gỗ trên các tầng trên của các dự án cũng sử dụng các kỹ thuật tương tự, nhưng với một vài biến thể như sau:

Sử dụng các công cụ Align để dóng mặt ngoài của các cột gỗ trong các bức tường ngoại thất với các cạnh của sàn (và với các mặt ngoài của các cột bê tông) bên dưới.

Sử dụng các công cụ Beam System để tạo ra một hệ thống dầm gỗ cách đều nhau và hỗ trợ các tầng trên và mái nhà.

Các bạn cũng có thể sao chép các đối tượng ở một Level này vào Clipboard và sao chép nó sang Level khác với vị trí tương tự bằng công cụ Paste Align.

Mô hình hóa Tường kết cấu và Móng.

Thêm tường cấu trúc (ví dụ, tường chịu cắt) vào Model Revit Structure bằng cách sử dụng công cụ Wall. Bạn sẽ đặt:

 • Tường chịu cắt bê tông (Concrete shear wall) ở mức Level Lower và Level 1.
 • Tường ván ép chịu cắt (Plywood shear wall) ở Level 2 đến Level 4.
 • Tường chắn đất (Retaining wall) ở các cạnh của Level .

You can also add foundation elements to transfer the loads from the structural framing to the ground:

 • Foundation slabs to transfer distributed loads
 • Wall foundations to transfer continuous wall loads
 • Isolated foundations to transfer concentrated column loads

Be sure to set the Placement Plane option to accurately place your foundation elements at the proper level. In addition, make certain that the view’s level of detail, view range, and visibility graphics overrides are set in way that makes the new elements visible.

1 Comment

 1. […] Mô hình hóa đối tượng kết cấu. […]

Leave a Comment