Bài 4: Mô hình hóa hệ thống Điện.

anabim 1 Comment 27 Tháng Một, 2015

Bài học Tổng quan

Trong bài học này, học viên sẽ học cách mô hình các yếu tố chiếu sáng và hệ thống điện vào trong dự án bao gồm:  thiết bị chiếu sáng, bảng phân phối điện, thiết bị chuyển mạch và kết nối chúng lại với nhau bằng các hệ thống nguồn, hệ thống điện và hệ thống chuyển mạch. Bắt đầu bằng việc đặt các thiết bị chiếu sáng vào trong Model Revit Architecture và sau đó sao chép những đối tượng đó vào Model Revit MEP. Học viên sẽ mô hình các hệ thống chiếu sáng và nguồn điện khác nhau .Kết quả cuối cùng của bài học sẽ là học viên có thể sử dụng Model Revit Electrical đó cho công việc phân tích và có thể chia sẻ Mô hình cho các thành viên trong dự án của mình.

Đặt thiết bị chiếu sáng trong Model Revit Architecture.

Nhà thiết kế thường tạo ra các thiết kế chiếu sáng, trong đó cho thấy các loại đèn chiếu sáng sẽ được sử dụng và cách bố trí của chúng trong giai đoạn thiết kế sơ bộ. Bạn cũng có thể đặt thiết bị chiếu sáng trong Model Revit Architecture để đánh dấu vị trí các thiết bị mà sẽ được thiết kế chi tiết sau bởi nhà thiết kế điện trong nhóm dự án.

Phương pháp hai giai đoạn này cho phép bạn xem xét vị trí của thiết bị chiếu sáng trong các quyết định thiết kế ban đầu của bạn và chia sẻ những ý định đó tới các thành viên khác trong nhóm.

Khi bạn chọn các thiết bị ánh sáng để load vào dự án của bạn và sử dụng cho thiết kế của bạn, hãy chắc chắn rằng họ là MEP phù hợp (bao gồm kết nối điện, các giá trị ánh sáng, và các dữ liệu điện).

Sao chép đối tượng chia sẻ vào Model Revit Electrical.

Liên kết Model Revit Architecture Model máy chủ Revit MEP và sử dụng các công cụ Copy / Monitor để sao chép các thiết bị chiếu sáng đã được định vị trước đó để sử dụng như là điểm khởi đầu cho việc thiết kế điện.

Model Electrical Panels, Circuits, and Switches.

Các thành phần có sẵn trong Revit MEP bao gồm:

Electrical equipment

 • Transformers
 • Distribution panels
 • Switch gears

Devices

 • Electrical fixtures—receptacles and junction boxes
 • Communication—intercom system components
 • Data—Ethernet and other network connections
 • Fire alarm—smoke detectors, manual pull stations, and annunciators
 • Lighting—lighting switches, daylight sensors, occupancy sensors
 • Nurse call devices—call stations, code blue stations, and door lights
 • Security—door locks, motion sensors, and surveillance cameras
 • Telephone—telephone jacks
 • Lighting fixtures—ceiling, wall, and recessed lights

Sau khi đặt các thiết bị điện, bạn có thể:

 • Tạo hệ thống nguồn điện và hệ thống chuyển mạch.
 • Mô hình mạch điện và hệ thống dây điện để liên kết các thiết bị với nhau.
 • Assign circuits to panels. Tabulate the loads on individual circuits.
 • View the devices assigned to each system in the System Browser.

Modeling Electrical Receptacle Circuits.

Thêm các cấu kiện Component vào Model Revit MEP để mô hình các vị trí của ổ điện.

Có nhiều loại ổ điện phục vụ các mục đích thiết kế khác nhau, bao gồm:

 • Number of outlets available—simplex (single outlet), duplex (two outlets), quadruplex (four outlets)
 • Placement location—wall, floor, countertop, weatherproof
 • Voltage—110V, 220V
 • Special applications—switched, isolated ground, ground fault circuit interrupt (GFCI)

Sau đó, bạn có thể:

 • Create circuits and wiring to link the receptacles together.
 • Assign circuits to panels.
 • Tabulate the loads and view the devices assigned to each system in the System Browser.

1 Comment

 1. […] Mô hình hóa hệ thống Điện. […]

Leave a Comment