Nhà Thầu Xây Dựng

anabim 0 Comments 31 Tháng Một, 2015

Giảm thiểu chất thải, tăng hiệu quả và nâng cao chất lượng xây dựng với phần mềm Autodesk

 Overview
Video:  Software maintenance
Evaluate and enhance the constructability of designs and improve the project delivery process with field management and virtual construction software. Deliver more effective planning, coordination, and control through greater design insight and project predictability from preconstruction through execution.

 View video (4:28 min.)

Tất cả các sản phẩm xây dựng

Autodesk Building Design Suite xây dựng tích hợp các phần mềm thiết kế
Thiết kế xây dựng Suite
tích hợp các công cụ thiết kế tòa nhà có tính năng BIM và CAD.
AutoCAD LT
phần mềm CAD 2D cho soạn thảo chi tiết, và chỉnh sửa.
BIM 360 Dòng phần mềm dựa trên đám mây
BIM 360 Dòng
Một giải pháp phần mềm dựa trên đám mây cho lĩnh vực quản lý.
Autodesk phần mềm CAD Chế tạo
Các giải pháp chế tạo
các phần mềm CAD cho các chi tiết và chế tạo các hệ thống xây dựng.
Phần mềm Autodesk NavisWorks Simulate để mô phỏng thiết kế và đánh giá dự án
Simulate NavisWorks
phần mềm xem xét dự án với kế hoạch và khả năng hình dung.
Phần mềm Autodesk Revit cho Building Information Modeling (BIM)
Revit
cụ BIM cho thiết kế kiến trúc, MEP, và kỹ thuật kết cấu.
Autodesk Design Suite phần mềm tích hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật dân dụng
Cơ sở hạ tầng Design Suite
thiết kế dân dụng và phần mềm xây dựng.
Autodesk 360 nền tảng dựa trên đám mây
A360
Truy cập vào các khả năng tính toán hầu như vô hạn của các đám mây.
Phần mềm cộng tác Autodesk Buzzsaw như một dịch vụ (SaaS)
Buzzsaw
dựa trên đám mây tài liệu, thiết kế, và các phần mềm quản lý dữ liệu.
Autodesk Inventor thiết kế cơ khí và phần mềm CAD 3D
Inventor
3D CAD cơ khí, hình dung, và các phần mềm tài liệu.
Autodesk Point diện phần mềm bố trí xây dựng
Point Layout
Tạo, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc phối hợp dữ liệu để bố trí xây dựng.
Autodesk 3ds Max Design cho các kiến ​​trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư xây dựng, và các chuyên gia hình ảnh 3D
AutoCAD
thiết kế CAD, soạn thảo, mô hình, bản vẽ, và các phần mềm kỹ thuật.
Phần mềm BIM 360 Glue dựa trên đám mây
BIM 360 Glue
phần mềm dựa trên đám mây để phối hợp và hợp tác dự án.
Autodesk Constructware phần mềm quản lý dự án dựa trên web
Constructware
Web dựa trên phần mềm quản lý dự án cho sự hợp tác nhóm.
Autodesk NavisWorks Quản lý phần mềm để mô phỏng thiết kế và kiểm tra xác nhận
NavisWorks Quản lý
công cụ rà soát dự án cho mô phỏng thiết kế và kiểm tra xác nhận.
Autodesk Quantity Takeoff chi phí phần mềm dự toán
Số lượng Takeoff
Xây dựng dự toán chi phí và số lượng các phần mềm trắc địa.

Leave a Comment