Chủ đầu tư, quản lý vòng đời dự án

anabim 0 Comments 31 Tháng Một, 2015

Hợp lý hóa các hoạt động và quản lý thông tin trong suốt vòng đời của tòa nhà để tăng hiệu quả và chi phí thấp hơn

Tổng quan

Tích hợp với sử dụng rộng rãi phần mềm quản lý tòa nhà để nâng cao hiệu quả trong việc thiết kế, phát triển, và quá trình xem xét. Giúp xác định các lỗi trước đó để giảm thiểu chi phí làm lại quá trình xây dựng, và giúp giảm thời gian, công sức và chi phí của không gian, tài sản, và quản lý các cơ sở trong suốt vòng đời của tòa nhà.

Phần mềm BIM cho các chủ đầu tư, nhà thầu và quản lý dự án

 

Autodesk Building Design Suite xây dựng tích hợp các phần mềm thiết kế
Thiết kế xây dựng Suite
tích hợp các công cụ thiết kế tòa nhà có tính năng BIM và CAD.
BIM 360 Dòng phần mềm dựa trên đám mây
BIM 360 Dòng
Một giải pháp phần mềm dựa trên đám mây cho lĩnh vực quản lý.
Autodesk Ecotect Analysis xây dựng phần mềm phân tích thiết kế
Ecotect Analysis
xây dựng bền vững các phần mềm phân tích thiết kế.
Autodesk NavisWorks Quản lý phần mềm để mô phỏng thiết kế và kiểm tra xác nhận
NavisWorks Quản lý
phần mềm xem xét lại dự án cho mô phỏng thiết kế và kiểm tra xác nhận.
Autodesk 360 render dựa trên đám mây
Rendering trong A360
dựa trên đám mây rendering photorealistic gần bờ.
Phần mềm hiển thị 3D Autodesk Showcase
Showcase
Rendering phần mềm thiết kế 3D.
Autodesk SketchBook Designer phần mềm minh họa
SketchBook Pro 2015
bức tranh kỹ thuật số trực quan và công cụ phác họa cho ý tưởng thiết kế.
Phần mềm quản lý dữ liệu Autodesk Vault
AutoCAD 360
dựa trên đám mây CAD editor ứng dụng có sẵn cho web và điện thoại di động.
Phần mềm BIM 360 Glue dựa trên đám mây
BIM 360 Glue
phần mềm Một đám mây dựa trên sự phối hợp và hợp tác dự án.
Autodesk Green Building Studio dịch vụ phân tích năng lượng dựa trên web
Green Building Studio
phần mềm phân tích năng lượng dựa trên Web.
Phần mềm Autodesk NavisWorks Simulate để mô phỏng thiết kế và đánh giá dự án
Simulate NavisWorks
phần mềm xem xét dự án với kế hoạch và khả năng hình dung.
Autodesk Seek dịch vụ dựa trên web để tải về các tập tin BIM
Tìm kiếm
thông số kỹ thuật sản phẩm dựa trên Web và mô hình sử dụng trong các ứng dụng CAD.
Autodesk 3ds Max Design cho mô hình 3D, hoạt hình, vẽ, và hợp lại
3ds Max Design
mô hình 3D, hoạt hình, hiệu ứng, rendering, và hợp lại phần mềm.
Phần mềm Autodesk Revit cho Building Information Modeling (BIM)
Revit
cụ BIM cho thiết kế kiến trúc, MEP, và kỹ thuật kết cấu.
Phần mềm AutoCAD 3D CAD
Sản phẩm AutoCAD
Công cụ CAD soạn thảo và các phần mềm kỹ thuật.
Phần mềm cộng tác Autodesk Buzzsaw như một dịch vụ (SaaS)
Buzzsaw
dựa trên đám mây tài liệu, thiết kế, và các phần mềm quản lý dữ liệu.
Autodesk Inventor thiết kế cơ khí và phần mềm CAD 3D
Inventor
3D CAD cơ khí, hình dung, và các phần mềm tài liệu.
Autodesk Point diện phần mềm bố trí xây dựng
Point Layout
Tạo, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc phối hợp dữ liệu để bố trí xây dựng.
Phần mềm quản lý dữ liệu Autodesk Vault
Vault
phần mềm quản lý dữ liệu cho tổ chức và theo dõi dữ liệu.
Autodesk Simulation CFD dòng chảy các phần mềm mô phỏng
Mô phỏng CFD tiết
dòng chảy chất lỏng và các công cụ mô phỏng nhiệt.

Leave a Comment