Bài 6: Mô hình hóa hệ thống Cơ khí.

anabim 0 Comments 29 Tháng Một, 2015

Trong bài học này, sinh viên sẽ được học làm thế nào để mô hình hệ thống cơ khí cung cấp hệ thống thông gió và điều hòa không khí bên trong một tòa nhà. Bao gồm: hệ thống sưởi, thông gió và hệ thống điều hòa không khí (HVAC).

Học viên sẽ đặt các linh kiện cần thiết để mô hình một hệ thống HVAC bao gồm các bộ xử lý không khí  và các miệng gió; liên kết các yếu tố bằng các đường ống để tạo ra các hệ thống cung cấp không khí cho các không gian và đưa không khí trở lại để bộ xử lý.

Kết quả cuối cùng của bài học sẽ là học viên có thể sử dụng Model Revit Mechanical đó cho công việc phân tích và có thể chia sẻ Mô hình cho các thành viên khác trong dự án của mình.

Sao chép các đối tượng cần thiết vào Model Revit Mechanical.

Học viên sẽ liên kết các Model Revit Architecture sơ bộ vào Model Revit  MEP và sử dụng  công cụ Copy / Monitor để sao chép các yếu tố như Level, Grid

Mô hình hóa hệ thống HVAC trần.

Hệ thống tiếp xúc HVAC trần (nơi mà các đường ống là có thể nhìn thấy và không che dấu bởi trần nhà) bao gồm hai loại:

  • Hệ thống cung cấp không khí có điều kiện di chuyển từ các bộ xử lý không khí tới miệng gió cấp.
  • Hệ thống hồi không khí di chuyển không khí từ miệng gió trở lại bộ xử lý không khí.

Các bước quan trọng bao gồm:

  • Đặt linh kiện bộ xử lý không khí.
  • Đặt miệng gió cấp và miệng gió hồi trở lại tại vị trí thiết bị đầu cuối.
  • Kết nối các miệng gió với các bộ xử lý không khí bằng hệ thống ống dẫn.

Để dòng không khí trong lành di chuyển hiệu quả đến nơi cần thiết nhất, miệng gió cấp thường được đặt dọc theo chu vi của một không gian gần cửa ra vào và cửa sổ. Miệng gió hồi được đặt vị trí chiến lược để hút không khí thông qua các không gian.

Bạn có thể đặt ống dẫn riêng, hoặc sử dụng các công cụ tự động định tuyến của phần mềm Revit để tạo ra các phương án ống dẫn bố trí dựa trên thiết lập của các thiết bị kết nối, kích thước ống dẫn và các kết nối cần thiết khác.

Mô hình hóa hệ thống HVAC kín.

Bạn cũng có thể mô hình các hệ thống HVAC kín ( nơi hệ thống đường ống được trần che kín) bằng các công cụ của Revit MEP. Trong các hệ thống này:

  • Không khí cung cấp được chuyển đến miệng gió cấp thông qua các ống dẫn thường được giấu trong các không gian trần.
  • Không khí hồi được chuyển từ miệng gió hồi gắn trên trần thông qua Hệ thống thông gió hồi.

Cũng như với các hệ thống kín, bạn có thể đặt ống dẫn bằng tay, hoặc sử dụng công cụ tự động định tuyến của phần mềm Revit để tạo ra các phương án dựa trên thiết lập của các thiết bị kết nối, kích thước ống dẫn và các kết nối cần thiết khác. Lưu ý rằng: khi các đường ống chạy bên trong trần, bạn có thể sử dụng ống hình chữ nhật, để ít tốn kém hơn so với ống tròn.

Leave a Comment