Adaptive Components(Thành Phần Tùy Biến)

anabim 1 Comment 26 Tháng Một, 2015

Các chức năng Adaptive Components là một sự thích nghi của các mô hình dựa trên bảng điều khiển màn(pattern-based curtain panel). Chức năng này được thiết kế để xử lý các trường hợp các component cần phải linh hoạt thích ứng với nhiều điều kiện ngữ cảnh độc đáo.

Điểm thích nghi được tạo ra bằng cách thay đổi các điểm tham chiếu.Các hình vẽ bằng cách bắt những điểm linh hoạt đưa đến kết quả trong một component thích ứng.
Nó được thiết kế nhằm giải quyết các trường hợp mà các component cần phải được điều chỉnh linh hoạt cho các điều kiện cụ thể.
Các component tùy biến có thể sử dụng để đơn giản lấp đầy các panel bị bỏ trống cạnh trong một bề mặt phân chia hoặc cho các mô hình phức hợp hoặc các ứng dụng khung.

Với video sau các bạn sẽ hiểu rõ hơn ứng dụng của Adaptive Components trong Revit như thế nào:

1 Comment

  1. […] Adaptive Components(Thành Phần Tùy Biến) […]

Leave a Comment