Bài 1: Dựng tường, cửa, sàn, mái.

anabim 1 Comment 27 Tháng Mười Hai, 2014

Trong bài này, học viên sẽ tìm hiểu những kỹ thuật cơ bản trong việc sử dụng phần mềm Revit ®Architecture để tạo ra Một mô hình số của một công trình đơn giản. Bao gồm:

  • Model tường ngoại thất và tường nội thất.
  • Thêm cửa đi và cửa sổ.
  • Tạo sàn và mái đơn giản.

1. Tạo tường ngoại thất và nội thất.

Trong Revit, bạn sử dụng công cụ Wall trong Toolbar Architecture.

Creat_wall_revit

   Sau đó, trên thanh công cụ sẽ xuất hiện bảng công cụ vẽ như sau:

Creat Wall

   Các đặc điểm của bức tường tạo ra sẽ được xác định bởi các thuộc tính của loại tường mà bạn đã chọn trước khi dựng. Bạn có thể tùy chỉnh vật liệu và cấu trúc của các bức tường , cũng như chiều cao tường và nhiều tính chất vật lý khác trong Toolbar Propeties.

2. Thêm cửa đi và cửa sổ

2.1 Tạo cửa đi

  Sau khi đặt các bức tường nội và ngoại thất, bước tiếp theo sẽ là thêm cửa ra vào cho công trình. Trong phần mềm Revit, cửa đi chỉ được tạo ra khi gắn vào tường. Bạn vào Toolbar Architecture >> Door để vẽ cửa.

Creat_door_revit_bim

  Sau đó, sẽ xuất hiện bảng lệnh sau:

Creat_door_window_revit_bim

  Sử dụng phím Space để điều chỉnh hướng cửa mở.

2.2 Tạo cửa sổ

  Trong Revit, cửa sổ cũng được gắn trên tường. Vì vậy, cách tạo cửa sổ cũng tương tự với cách tạo cửa đi. Bạn sử dụng các công cụ Window trong Toolbar Architecture, sau đó vào mục Properties chọn loại cửa và chỉnh sửa tính chất và đặt nó vào vị trí tường cần đặt. Sử dụng phím Space để điều chỉnh hướng cửa mở.

3. Tạo Sàn và Mái công trình.

3.1 Tạo mái công trình.

  Hình dạng của mái phụ thuộc nhiều vào vị trí và hình dạng các tường bao xung quanh. Do vậy cách đơn giản nhất để vẽ mái là xác định hình dạng mái dựa theo các bức tường bên dưới nó. Để thực hiện, bạn vào Architecture >> Roof >> Roof by Footprint.

Creat roof_revit_bim

  Sau khi vẽ xong hình dạng mái, chọn một cạnh mái và sử dụng công cụ Defines Slope để tạo mái dốc.  Ngoài ra, học viên có thể tùy chọn loại mái và tính chất mái trong Toolbar Properties (sử dụng trước hoặc sau khi đã vẽ mái).

Creat_roof_slope_revit_bim

3.2 Tạo sàn công trình.

  Các bước để tạo ra sàn trong Revit tương tự như tạo mái. Bạn vào Architecture >> Floor >> Floor Architect và sau đó có các công cụ như sau:

creat floor_revit_bim

   Sự khác biệt chính giữa Mái nhà và Sàn nhà đó là Sàn nhà thường không dốc (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt). Tương tự, loại sàn và cấu trúc của sàn có thể được thay đổi trong Toolbar Properties.

4. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài học này, sinh viên sẽ có thể:

  • Hiểu cách để đặt các bức tường, chọn và thiết lập tính chất các loại tường.
  • Hiểu cách đặt cửa ra vào và cửa sổ, biết chọn thiết lập tính chất các loại cửa.
  • Hiểu cách tạo sàn và mái nhà đơn giản cũng như cách thiết lập tính chất của nó.
  • Làm quen với các Toolbar thường được sử dụng như : Modify, Draw hay Properties.

1 Comment

  1. […] Modeling Building Elements – Dựng tường, cửa, sàn, mái. […]

Leave a Comment