Bài 7: Phối hợp và kiểm tra sự va chạm.

anabim 0 Comments 29 Tháng Một, 2015

Trong bài học này, sinh viên sẽ được học làm thế nào để liên kết các mô hình được tạo ra bởi tất cả các thành viên của đội ngũ thiết kế và sử dụng phần mềm Autodesk® Revit® Coordination Review và công cụ Interference Check để kiểm tra và giải quyết những thay đổi và xung đột.

Nhóm thiết kế sử dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên BIM nhằm phối hợp công việc của họ và sử dụng các công cụ can thiệp để tìm ra vấn đề và giải quyết xung đột trong các giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế của vòng đời dự án. Việc này tránh những sai lầm tốn kém và thiếu sót sau này.

Quá trình trên cũng tạo ra một cơ hội để kiểm tra hình dạng và kích thước của các yếu tố trước khi chúng được sản xuất, và điều này tạo điều kiện cho việc sản xuất cấu kiện chế tạo sẵn nâng cao hiệu quả của quá trình xây dựng.

Phối hợp và  Xem xét những sự thay đổi.

Liên kết các Model Revit MEP và Model Revit Structure để tìm những thay đổi được thực hiện và quyết định làm gì với những thay đổi đó.

Khi bạn liên kết một mô hình Revit, phần mềm sẽ tự động tìm các thay đổi với bất kỳ thành phần chung và đề xuất thực hiện sự phối hợp nếu có . Các báo cáo bao gồm:

  • Các loại thay đổi được tìm thấy.
  • Các yếu tố trong cả các Model chủ và Model liên kết bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi
  • Hành động cần phải làm để giải quyết sự thay đổi.

Một số thay đổi có thể được giải quyết bằng cách chọn từ các hành động được đề nghị trong hộp thoại. Những thay đổi khác có thể yêu cầu bạn chỉnh sửa trực tiếp các đối tượng trong Model gốc dự án của bạn.

Kiểm tra sự can thiệp giữa các đối tượng.

Bạn cũng có thể kiểm tra các xung đột giữa các đối tượng mô hình bằng cách sử dụng công cụ Interference Check. Bạn có thể sử dụng công cụ này bằng hai cách, nhằm :

  • So sánh vị trí của các đối tượng được đặt trong mỗi Model.
  • So sánh các đối tượng giữa các Model.

Kiểm tra sự can thiệp là rất hữu ích cho việc tìm kiếm xung đột bởi các đối tượng xung đột thường không được nhìn thấy trong cùng một View. Đó là cách tốt nhất để các đội dự án kiểm tra các xung đột giữa các chuyên ngành với nhau.

Leave a Comment