BIM cho Kiến trúc – Kĩ thuật – Xây dựng.

anabim 0 Comments 24 Tháng Một, 2015

BIM cho Kiến trúc – Kĩ thuật – Xây dựng: Phối hợp đa ngành.

Trong bài học này, học viên sẽ học cách sử dụng các công cụ BIM có thể được sử dụng để hỗ trợ quá trình thiết kế đa ngành. Học viên sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra và kiểm tra các mô hình liên kết trong một dự án tích hợp.


                                                       Bài 1: Phối hợp đa ngành.

test-3-1024x844

Trong nhiều thập kỉ qua, cộng đồng AEC đã dựa vào một quy trình làm việc dựa trên các công cụ “bàn giấy” với những nhà thiết kế làm việc trong môi trường riêng biệt, chỉ tập trung vào mục tiêu riêng, chuyên ngành  riêng của bản thân họ, kiến trúc làm việc của kiến trúc, kết cấu làm việc của kết cấu, tương tự với điện nước thông gió, thi công… Các bộ môn làm việc theo thứ tự giai đoạn tuần tự và sẽ phải dựa từ kết quả làm việc của bộ môn trước đó. Quá trình làm việc cô lập này là rào cản đối với sự hợp tác, thường dẫn đến những hiểu lầm và xung đột, gây lãng phí tài nguyên của dự án.


                                                      Bài 2: Chuẩn bị cho việc chia sẻ mô hình.

Struct and Mech 3

Trong bài học này, học viên sẽ học cách thiết lập các yếu tố của một mô hình dự án để cho phép có thể chia sẽ dễ dàng hiệu quả mô hình xây dựng. Bài học bao gồm: Tạo khuôn khổ không gian cho mô hình bằng hệ thống Level, Lưới cột, Mặt phẳng tham khảo hay sử dụng các đối tượng để căn cứ làm mốc xác định vị trí chính xác của các đối tượng khác trong mô hình công trình. Tạo các khung nhìn để hiển thị chính xác các đối tượng được tạo thành từ những thành viên khác nhau, các bộ môn khác nhau trong dự án thiết kế.


                                                       Bài 3: Mô hình hóa hệ thống Kết cấu.

computer-aided-design-software-2d-cad-3d-49558-6631249

Trong bài học này, học viên sẽ học cách để thêm các yếu tố kết cấu vào mô hình xây dựng. Đầu tiên học viên sẽ thêm các khuôn khổ không gian cho Model Revit Structure như Level, Lưới cột vào Mô hình kiến trúc. Sau đó đánh dấu các vị trí sẽ đặt các đối tượng kết cấu mà nó sẽ ảnh hưởng đến thiết kế kiến trúc, ví dụ như cột. Tiếp theo, học viên sẽ sao chép các yếu tố cần thiết cho Model Revit Structure từ Model Revit Architecture và đặt các yếu tố kết cấu quan trọng như móng, sàn, cột, dầm, xà….Kết thúc bài học, học viên sẽ hoàn thành mô hình với các tiêu chí: mô hình có thể dùng để đánh giá và chia sẻ cho các thành viên trong team dự án.

  • Liên kết (Link) một Model Revit Architecture và sao chép các đối tượng được chia sẻ.
  • Tạo dựng các đối tượng Cột, dầm, sàn bê tông.
  • Tạo dựng các đối tượng Cột, Dầm, Sàn gỗ.
  • Tạo dựng Tường kết cấu và Móng.

                                                       Bài 4: Mô hình hóa hệ thống Điện.

MEP-Services-Samples-1

Trong bài học này, học viên sẽ học cách mô hình các yếu tố chiếu sáng và hệ thống điện vào trong dự án bao gồm:  thiết bị chiếu sáng, bảng phân phối điện, thiết bị chuyển mạch và kết nối chúng lại với nhau bằng các hệ thống nguồn, hệ thống điện và hệ thống chuyển mạch. Bắt đầu bằng việc đặt các thiết bị chiếu sáng vào trong Model Revit Architecture và sau đó sao chép những đối tượng đó vào Model Revit MEP. Học viên sẽ mô hình các hệ thống chiếu sáng và nguồn điện khác nhau .Kết quả cuối cùng của bài học sẽ là học viên có thể sử dụng Model Revit Electrical đó cho công việc phân tích và có thể chia sẻ Mô hình cho các thành viên trong dự án của mình.


                                                      Bài 5: Mô hình hóa hệ thống Nước.

09plantroom

Trong bài học này, học viên sẽ học cách mô hình đường ống nước và liên kết chúng lại với nhau để tạo ra hệ thống nước nóng, nước lạnh, thoát chất thải và hệ thống phòng cháy chữa cháy.


                                                        Bài 6: Mô hình hóa hệ thống Cơ khí.

cad-3d-drawing-large

Trong bài học này, sinh viên sẽ được học làm thế nào để mô hình hệ thống cơ khí cung cấp hệ thống thông gió và điều hòa không khí bên trong một tòa nhà. Bao gồm: hệ thống sưởi, thông gió và hệ thống điều hòa không khí (HVAC).


                                                       Bài 7: Phối hợp và kiểm tra sự va chạm.

bim serviceTrong bài học này, học viên sẽ được học làm thế nào để liên kết các mô hình được tạo ra bởi tất cả các thành viên của đội ngũ thiết kế và sử dụng phần mềm Revit cùng các công cụ để  Kiểm tra và giải quyết những thay đổi và xung đột.

 

Leave a Comment