Kiểm tra sự va chạm giữa các đối tượng mô hình.

Video này hướng dẫn học viên cách để kiểm tra sự xung đột giữa các yếu tố mô hình bằng phần mềm Autodesk Revit MEP. Video cho thấy các kỹ thuật:

 • Liên kết các mô hình để chuẩn bị kiểm tra sự can thiệp.
 • Thiết lập và chạy công cụ Interference report.
 • Xem xét các vấn đề và kiểm tra các đối tượng nảy sinh vấn đề.
 • Thu hẹp phạm vi kiểm tra.

Video (Liên hệ).

Bài 7.1: Phối hợp và xem xét lại các mô hình.

Video này trình bày cách để liên kết, phối hợp, và đánh giá và những thay đổi mô hình từ những lĩnh vực khác cho các Model Revit Architecture bằng công cụ Autodesk Revit Architecture. Video này hướng dẫn:

 • Liên kết các mô hình từ các ngành khác vào  Model Revit Architecture.
 • Tìm kiếm các đối tượng bị thay đổi.
 • Giải quyết các thay đổi.
 • Xem xét.
  Video ( Liên hệ).

Bài 7: Phối hợp và kiểm tra sự va chạm.

Trong bài học này, sinh viên sẽ được học làm thế nào để liên kết các mô hình được tạo ra bởi tất cả các thành viên của đội ngũ thiết kế và sử dụng phần mềm Autodesk® Revit® Coordination Review và công cụ Interference Check để kiểm tra và giải quyết những thay đổi và xung đột.

Nhóm thiết kế sử dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên BIM nhằm phối hợp công việc của họ và sử dụng các công cụ can thiệp để tìm ra vấn đề và giải quyết xung đột trong các giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế của vòng đời dự án. Việc này tránh những sai lầm tốn kém và thiếu sót sau này.

Quá trình trên cũng tạo ra một cơ hội để kiểm tra hình dạng và kích thước của các yếu tố trước khi chúng được sản xuất, và điều này tạo điều kiện cho việc sản xuất cấu kiện chế tạo sẵn nâng cao hiệu quả của quá trình xây dựng.

Phối hợp và  Xem xét những sự thay đổi.

Liên kết các Model Revit MEP và Model Revit Structure để tìm những thay đổi được thực hiện và quyết định làm gì với những thay đổi đó.

Khi bạn liên kết một mô hình Revit, phần mềm sẽ tự động tìm các thay đổi với bất kỳ thành phần chung và đề xuất thực hiện sự phối hợp nếu có . Các báo cáo bao gồm:

 • Các loại thay đổi được tìm thấy.
 • Các yếu tố trong cả các Model chủ và Model liên kết bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi
 • Hành động cần phải làm để giải quyết sự thay đổi.

Một số thay đổi có thể được giải quyết bằng cách chọn từ các hành động được đề nghị trong hộp thoại. Những thay đổi khác có thể yêu cầu bạn chỉnh sửa trực tiếp các đối tượng trong Model gốc dự án của bạn.

Kiểm tra sự can thiệp giữa các đối tượng.

Bạn cũng có thể kiểm tra các xung đột giữa các đối tượng mô hình bằng cách sử dụng công cụ Interference Check. Bạn có thể sử dụng công cụ này bằng hai cách, nhằm :

 • So sánh vị trí của các đối tượng được đặt trong mỗi Model.
 • So sánh các đối tượng giữa các Model.

Kiểm tra sự can thiệp là rất hữu ích cho việc tìm kiếm xung đột bởi các đối tượng xung đột thường không được nhìn thấy trong cùng một View. Đó là cách tốt nhất để các đội dự án kiểm tra các xung đột giữa các chuyên ngành với nhau.

Bài 6.2: Mô hình hệ thống HVAC lộ.

Video hướng dẫn này trình bày cách để mô hình hệ thống HVAC lộ bằng phần mềm Revit MEP. Video cho thấy kỹ thuật:

 • Đặt các bộ xử lý không khí và các thiết bị đầu cuối;
 • Tạo ra một hệ thống hồi khí;
 • Xem xét hệ thống bằng công cụ System Brower.

Video (Liên hệ).

Bài 6.1: Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Mechanical.

Video hướng dẫn này trình bày cách sao chép các yếu tố chia sẻ vào Model Revit MEP. Video cho thấy kỹ thuật cho:

 • Sao chép các đối tượng chia sẻ: Level, Grid vào Model Revit MEP
 • Tạo View làm việc của cho Model Revit MEP.

Video (Liên hệ)

Bài 6: Mô hình hóa hệ thống Cơ khí.

Trong bài học này, sinh viên sẽ được học làm thế nào để mô hình hệ thống cơ khí cung cấp hệ thống thông gió và điều hòa không khí bên trong một tòa nhà. Bao gồm: hệ thống sưởi, thông gió và hệ thống điều hòa không khí (HVAC).

Học viên sẽ đặt các linh kiện cần thiết để mô hình một hệ thống HVAC bao gồm các bộ xử lý không khí  và các miệng gió; liên kết các yếu tố bằng các đường ống để tạo ra các hệ thống cung cấp không khí cho các không gian và đưa không khí trở lại để bộ xử lý.

Kết quả cuối cùng của bài học sẽ là học viên có thể sử dụng Model Revit Mechanical đó cho công việc phân tích và có thể chia sẻ Mô hình cho các thành viên khác trong dự án của mình.

Sao chép các đối tượng cần thiết vào Model Revit Mechanical.

Học viên sẽ liên kết các Model Revit Architecture sơ bộ vào Model Revit  MEP và sử dụng  công cụ Copy / Monitor để sao chép các yếu tố như Level, Grid

Mô hình hóa hệ thống HVAC trần.

Hệ thống tiếp xúc HVAC trần (nơi mà các đường ống là có thể nhìn thấy và không che dấu bởi trần nhà) bao gồm hai loại:

 • Hệ thống cung cấp không khí có điều kiện di chuyển từ các bộ xử lý không khí tới miệng gió cấp.
 • Hệ thống hồi không khí di chuyển không khí từ miệng gió trở lại bộ xử lý không khí.

Các bước quan trọng bao gồm:

 • Đặt linh kiện bộ xử lý không khí.
 • Đặt miệng gió cấp và miệng gió hồi trở lại tại vị trí thiết bị đầu cuối.
 • Kết nối các miệng gió với các bộ xử lý không khí bằng hệ thống ống dẫn.

Để dòng không khí trong lành di chuyển hiệu quả đến nơi cần thiết nhất, miệng gió cấp thường được đặt dọc theo chu vi của một không gian gần cửa ra vào và cửa sổ. Miệng gió hồi được đặt vị trí chiến lược để hút không khí thông qua các không gian.

Bạn có thể đặt ống dẫn riêng, hoặc sử dụng các công cụ tự động định tuyến của phần mềm Revit để tạo ra các phương án ống dẫn bố trí dựa trên thiết lập của các thiết bị kết nối, kích thước ống dẫn và các kết nối cần thiết khác.

Mô hình hóa hệ thống HVAC kín.

Bạn cũng có thể mô hình các hệ thống HVAC kín ( nơi hệ thống đường ống được trần che kín) bằng các công cụ của Revit MEP. Trong các hệ thống này:

 • Không khí cung cấp được chuyển đến miệng gió cấp thông qua các ống dẫn thường được giấu trong các không gian trần.
 • Không khí hồi được chuyển từ miệng gió hồi gắn trên trần thông qua Hệ thống thông gió hồi.

Cũng như với các hệ thống kín, bạn có thể đặt ống dẫn bằng tay, hoặc sử dụng công cụ tự động định tuyến của phần mềm Revit để tạo ra các phương án dựa trên thiết lập của các thiết bị kết nối, kích thước ống dẫn và các kết nối cần thiết khác. Lưu ý rằng: khi các đường ống chạy bên trong trần, bạn có thể sử dụng ống hình chữ nhật, để ít tốn kém hơn so với ống tròn.

Bài 5.4: Mô hình hóa hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Video hướng dẫn này trình bày cách để mô hình hệ thống phòng cháy chữa cháy trong phần mềm Autodesk Revit MEP. Video cho thấy kỹ thuật cho:

 • Đặt các vòi phun chữa cháy.
 • Tạo ra hệ thống chữa cháy ướt.

Video (Liên hệ).

Bài 5.3: Mô hình hóa các thiết bị vệ sinh.

Video hướng dẫn này trình bày cách để học viên một mô hình hệ thống vệ sinh bằng phần mềm Autodesk Revit MEP. Video cho thấy kỹ thuật cho:

 • Tạo một đường ống dẫn thẳng đứng.
 • Tạo đường ống nhánh ngang.
 • Kết nối đường ống nước đến ống nhánh.
 • Tùy chỉnh các thiết bị bằng công cụ System Browser.

Video (Liên hệ).

Bài 5.2: Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Plumbing.

Video hướng dẫn này trình bày cách sao chép các yếu tố chia sẻ vào Model Revit MEP. Bài học này bao gồm:

 • Sao chép các đối tượng Level và Grid vào Model Revit MEP.
 • Tạo View làm việc cho công việc thiết kế MEP.
 • Sao chép các thiết bị từ Model Revit Architecture vào Model Revit Mep.

Video (Liên hệ).