Bài 5.1: Đặt thiết bị nước vào Model Revit Architecture.

Video hướng dẫn này trình bày cách đặt các thiết bị của hệ thống nước vào Model Revit Architecture. Bài học bao gồm:

 • Đặt các thiết bị hệ thống nước cố định trong nhà vệ sinh.
 • Sao chép các thiết bị hệ thống nước đến các vị trí tương tự trên các Level khác.

Video (Liên hệ).

Bài 5: Mô hình hóa hệ thống Nước.

Trong bài học này, học viên sẽ học cách mô hình đường ống nước và liên kết chúng lại với nhau để tạo ra nước nóng, nước lạnh, chất thải hợp vệ sinh và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Học sinh sẽ bắt đầu bằng cách đặt thiết bị vệ sinh vào Model Revit Architecture, và sau đó sao chép vào Model Revit MEP. Học viên sẽ bố trí hoàn thiện một đường ống hệ thống nước thải và một hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình.

Kết quả cuối cùng của bài học sẽ là học viên có thể sử dụng Model Revit MEP đó cho công việc phân tích và có thể chia sẻ Mô hình cho các thành viên liên quan trong dự án của mình.

Đặt thiết bị đường ống nước vào Model Revit Architecture.

Nhà thiết kế thường đặt các thiết bị ống nước vào Model trong thiết kế sơ bộ nhằm chỉ định các thông tin cho thiết bị như Loại thiết bị, vị trí đặt, các khoảng hở cần thiết, cùng ý định thiết kế của họ.

Bạn cũng có thể đặt các linh kiện hệ thống nước trong vào Model Revit Architecture để đánh dấu – đặt trước cho các mục mà sẽ được kết nối vào hệ thống đường ống dẫn nước trong giai đoạn sau bởi những người khác trong nhóm thiết kế. Lưu ý hãy xem xét các khoảng hở cần thiết để có thể bố trí đúng tiêu chuẩn các thiết bị .

Chắc chắn rằng các thành phần thiết bị hệ thống đường ống bạn lắp đặt vào dự án và vị trí là đồng bộ (bao gồm hệ thống nước nóng, nước lạnh, và hệ thống nước thải đạt yêu cầu đề ra).

Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Plumbing.

Liên kết Model Revit Architecture sơ bộ vào Model Revit MEP của bạn và sử dụng các công cụ Copy / Monitor để sao chép các yếu tố đã đặt trước để lấy điểm khởi đầu cho quá trình mô hình của bạn.

Mô hình hóa hệ thống nước thải.

Sử dụng các công cụ Plumbing để kết nối những thiết bị và tạo ra:

 • Hệ thống nước thải.
 • Hệ thống Nước lạnh và nước nóng.
 • Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Các bước quan trọng bao gồm:

 • Thêm đường ống để mô hình một ống dẫn đứng.
 • Thêm ống nhánh ngang và kết nối chúng với các ống dẫn đứng.
 • Kết nối các thiết bị đến các ống nhánh.

Bạn có thể đặt các đường ống riêng biệt, hoặc sử dụng các công cụ tự động định tuyến của phần mềm Revit MEP để tạo ra các phương án thiết kế đường ống dựa trên các thiết lập về các kết nối cố định, kích thước ống, và các kết nối cần thiết khác.

Mô hình hóa hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà là rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng phần mềm Revit để mô hình hệ thống phòng cháy chữa cháy ướt và khô cho Model của bạn.

Vòi phun nước chữa cháy và đường ống phục vụ thường được đặt ở các mặt bằng trần. Bạn đặt các vòi phun nước bằng cách sử dụng công cụ Sprinkler  và đường ống bằng công cụ Plumbing.

Bạn có thể đặt các đường ống cung cấp nước cho vòi  phun nước bằng tay hoặc bằng cách sử dụng công cụ tự động định tuyến đường ống trong phần mềm Revit để tạo ra các phương án tiềm năng. Những ống nước có thể được giấu trên trần nhà hoặc không.

Bởi vì trên trần, ngoài các đường ống phun nước thường có thêm nhiều hệ thống khác như dây điện, thiết bị chiếu sáng, hay các đường ống cơ khí, do vậy trong quá trình thiết kế cần chú ý để không xảy ra đụng độ, xung đột giữa các thiết bị.

Bài 4.2: Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Electrical.

Video hướng dẫn này trình bày cách sao chép các đối tượng được chia sẻ vào Model Revit MEP. Video cho thấy các kỹ thuật cơ bản sau :

 • Sao chép Level và Grid vào Model máy chủ Revit MEP.
 • Sao chép các thiết bị chiếu sáng từ Model Revit Architecture vào Model Revit MEP.
 • Tạo View làm việc cho quá trình thiết kế hệ thống chiếu sáng.

Video (Liên hệ)

Bài 4.1: Đặt thiết bị chiếu sáng vào trong Model Revit Architecture.

Video hướng dẫn này trình bày cách đặt thiết bị chiếu sáng trong Model Revit Architect. Video cho thấy các kỹ thuật cơ bản sau:

 • Chọn và đặt các Component thiết bị chiếu sáng vào mô hình.
 • Array các thiết bị.

Video (Liên hệ)

Bài 4: Mô hình hóa hệ thống Điện.

Bài học Tổng quan

Trong bài học này, học viên sẽ học cách mô hình các yếu tố chiếu sáng và hệ thống điện vào trong dự án bao gồm:  thiết bị chiếu sáng, bảng phân phối điện, thiết bị chuyển mạch và kết nối chúng lại với nhau bằng các hệ thống nguồn, hệ thống điện và hệ thống chuyển mạch. Bắt đầu bằng việc đặt các thiết bị chiếu sáng vào trong Model Revit Architecture và sau đó sao chép những đối tượng đó vào Model Revit MEP. Học viên sẽ mô hình các hệ thống chiếu sáng và nguồn điện khác nhau .Kết quả cuối cùng của bài học sẽ là học viên có thể sử dụng Model Revit Electrical đó cho công việc phân tích và có thể chia sẻ Mô hình cho các thành viên trong dự án của mình.

Đặt thiết bị chiếu sáng trong Model Revit Architecture.

Nhà thiết kế thường tạo ra các thiết kế chiếu sáng, trong đó cho thấy các loại đèn chiếu sáng sẽ được sử dụng và cách bố trí của chúng trong giai đoạn thiết kế sơ bộ. Bạn cũng có thể đặt thiết bị chiếu sáng trong Model Revit Architecture để đánh dấu vị trí các thiết bị mà sẽ được thiết kế chi tiết sau bởi nhà thiết kế điện trong nhóm dự án.

Phương pháp hai giai đoạn này cho phép bạn xem xét vị trí của thiết bị chiếu sáng trong các quyết định thiết kế ban đầu của bạn và chia sẻ những ý định đó tới các thành viên khác trong nhóm.

Khi bạn chọn các thiết bị ánh sáng để load vào dự án của bạn và sử dụng cho thiết kế của bạn, hãy chắc chắn rằng họ là MEP phù hợp (bao gồm kết nối điện, các giá trị ánh sáng, và các dữ liệu điện).

Sao chép đối tượng chia sẻ vào Model Revit Electrical.

Liên kết Model Revit Architecture Model máy chủ Revit MEP và sử dụng các công cụ Copy / Monitor để sao chép các thiết bị chiếu sáng đã được định vị trước đó để sử dụng như là điểm khởi đầu cho việc thiết kế điện.

Model Electrical Panels, Circuits, and Switches.

Các thành phần có sẵn trong Revit MEP bao gồm:

Electrical equipment

 • Transformers
 • Distribution panels
 • Switch gears

Devices

 • Electrical fixtures—receptacles and junction boxes
 • Communication—intercom system components
 • Data—Ethernet and other network connections
 • Fire alarm—smoke detectors, manual pull stations, and annunciators
 • Lighting—lighting switches, daylight sensors, occupancy sensors
 • Nurse call devices—call stations, code blue stations, and door lights
 • Security—door locks, motion sensors, and surveillance cameras
 • Telephone—telephone jacks
 • Lighting fixtures—ceiling, wall, and recessed lights

Sau khi đặt các thiết bị điện, bạn có thể:

 • Tạo hệ thống nguồn điện và hệ thống chuyển mạch.
 • Mô hình mạch điện và hệ thống dây điện để liên kết các thiết bị với nhau.
 • Assign circuits to panels. Tabulate the loads on individual circuits.
 • View the devices assigned to each system in the System Browser.

Modeling Electrical Receptacle Circuits.

Thêm các cấu kiện Component vào Model Revit MEP để mô hình các vị trí của ổ điện.

Có nhiều loại ổ điện phục vụ các mục đích thiết kế khác nhau, bao gồm:

 • Number of outlets available—simplex (single outlet), duplex (two outlets), quadruplex (four outlets)
 • Placement location—wall, floor, countertop, weatherproof
 • Voltage—110V, 220V
 • Special applications—switched, isolated ground, ground fault circuit interrupt (GFCI)

Sau đó, bạn có thể:

 • Create circuits and wiring to link the receptacles together.
 • Assign circuits to panels.
 • Tabulate the loads and view the devices assigned to each system in the System Browser.

Bài 2.2: Tạo View hiển thị các đối tượng kết cấu.

Video hướng dẫn này trình bày cách tạo ra View để hiển thị nổi bật các yếu tố kết cấu sử dụng trong phần mềm Autodesk® Revit® Architecture.  Bài học bao gồm:

 • Tạo mặt cắt 2D công trình.
 • Tạo mặt cắt 3D công trình.
 • Tùy chỉnh hiển thị bằng các công cụ Visibility Graphic để hiện thị kết cấu công trình.

Video (Liên hệ).

Bài 3: Mô hình hóa hệ thống Kết cấu.

Trong bài học này, học viên sẽ học cách để thêm các yếu tố kết cấu vào mô hình xây dựng. Đầu tiên học viên sẽ thêm các khuôn khổ không gian cho Model Revit Structure như Level, Lưới cột vào Mô hình kiến trúc. Sau đó đánh dấu các vị trí sẽ đặt các đối tượng kết cấu mà nó sẽ ảnh hưởng đến thiết kế kiến trúc, ví dụ như cột. Tiếp theo, học viên sẽ sao chép các yếu tố cần thiết cho Model Revit Structure từ Model Revit Architecture và đặt các yếu tố kết cấu quan trọng như móng, sàn, cột, dầm, xà….Kết thúc bài học, học viên sẽ hoàn thành mô hình với các tiêu chí: mô hình có thể dùng để đánh giá và chia sẻ cho các thành viên trong team dự án.

Liên kết Model Revit Architecture và Sao chép các đối tượng chia sẻ.

Liên kết các Model Revit Architecture  sơ bộ vào Model Revit Structure của bạn và sử dụng công cụ Copy / Monitor để sao chép các yếu tố chia sẻ:

 • Hệ thống Level – Grid
 • Tường, sàn nhà, và các cột đã được đặt trong Model Revit Architecture.

Mô hình hóa Cột, Dầm, và tấm sàn Bê tông.

Mô hình hóa các đối tượng cột bê tông, dầm, sàn và móng trên tầng một và những tầng thấp hơn dự bằng các công cụ Column, Beam, Floor trong Revit Structure. Những yếu tố này sẽ tạo cơ sở cho thiết kế kết cấu chi tiết và phân tích kết cấu .

 • Bạn có thể đặt các đối tượng vào mô hình trong bất cứ View nào, vì vậy hãy chọn View hiên thị mà có thể giúp công việc của bạn được thực hiện dễ dàng nhất.Ví dụ:
  Sử dụng mặt bằng trần cho các yếu tố được đặt phía trên Cut Plane (ví dụ: dầm).
 • Sử dụng mặt cắt 2D hoặc 3D cho các yếu tố khó lựa chọn trong các bản vẽ mặt bằng (ví dụ: sàn).
 • Sử dụng khung nhìn 3D với công cụ Snap in Place đối với các đối tượng có điểm cuối được đính vào các đối tượng khác (ví dụ, dầm).

Ngoài ra, hãy quan tâm đến các thiết lập bản vẽ như Detail Level, View Range hay Visiblity Graphic để giúp hiển thị bản vẽ tốt hơn.

Mô hình hóa Cột gỗ, Dầm gỗ và hệ thống Dầm gỗ.

Mô hình hóa các cột gỗ, dầm gỗ, và hệ thống dầm gỗ trên các tầng trên của các dự án cũng sử dụng các kỹ thuật tương tự, nhưng với một vài biến thể như sau:

Sử dụng các công cụ Align để dóng mặt ngoài của các cột gỗ trong các bức tường ngoại thất với các cạnh của sàn (và với các mặt ngoài của các cột bê tông) bên dưới.

Sử dụng các công cụ Beam System để tạo ra một hệ thống dầm gỗ cách đều nhau và hỗ trợ các tầng trên và mái nhà.

Các bạn cũng có thể sao chép các đối tượng ở một Level này vào Clipboard và sao chép nó sang Level khác với vị trí tương tự bằng công cụ Paste Align.

Mô hình hóa Tường kết cấu và Móng.

Thêm tường cấu trúc (ví dụ, tường chịu cắt) vào Model Revit Structure bằng cách sử dụng công cụ Wall. Bạn sẽ đặt:

 • Tường chịu cắt bê tông (Concrete shear wall) ở mức Level Lower và Level 1.
 • Tường ván ép chịu cắt (Plywood shear wall) ở Level 2 đến Level 4.
 • Tường chắn đất (Retaining wall) ở các cạnh của Level .

You can also add foundation elements to transfer the loads from the structural framing to the ground:

 • Foundation slabs to transfer distributed loads
 • Wall foundations to transfer continuous wall loads
 • Isolated foundations to transfer concentrated column loads

Be sure to set the Placement Plane option to accurately place your foundation elements at the proper level. In addition, make certain that the view’s level of detail, view range, and visibility graphics overrides are set in way that makes the new elements visible.

Bài 2.1: Xây dựng Model Revit Architecture.

Video này sẽ hướng dẫn cách để thêm Level, Grid và mặt bằng tham khảo trong phần mềm Revit® Architecture. Video biểu diễn các kỹ thuật bao gồm: thiết lập các Level của dự án; đặt lưới  Grid ngang – dọc; thêm Reference Planes để hỗ trợ định vị; lựa chọn và đặt hệ thống cột kiến trúc.

Bài học gồm:

 • Thêm các Level phù hợp cho dự án.
 • Thêm hệ thống lưới cột ngang – dọc và Reference Planes nhằm hỗ trợ định vị các đối tượng.
 • Đặt hệ thống cột kết cấu, đánh dấu định vị các đối tượng kết cấu trong Mô hình công trình.

Video (Liên hệ).

Bài 2: Sự chuẩn bị cho việc chia sẻ Models.

Trong bài học này, học viên sẽ học cách thiết lập các yếu tố của một dự án nhằm cho phép các nhóm có thể chia sẻ hiệu quả một mô hình xây dựng. Bài học bao gồm:
• Tạo một khuôn khổ không gian cho các mô hình thông qua Level, Grid, mặt phẳng tham khảo và sử dụng các yếu tố để đặt chính xác mô hình xây dựng.
• Tạo các khung nhìn để hiển thị chính xác các đối tượng được tạo thành từ những thành viên khác nhau, các bộ môn khác nhau trong dự án thiết kế.

   Xây dựng Mô hình Kiến trúc.

Để chuẩn bị cho việc chia sẻ một mô hình cho một nhóm đa ngành, đầu tiên, cần phải tạo ra một khuôn khổ không gian với các Level, Grid và các mặt phẳng tham khảo giúp tất cả các thành viên của nhóm nghiên cứu có thể sử dụng chúng làm mốc căn cứ để làm việc và giữ cho công việc của các đội được phối hợp chính xác với nhau.

Các nhà thiết kế thường đặt đối tượng trong mô hình của họ với mục đích đánh dấu vị trí hay như để “giữ chỗ” cho các hạng mục sẽ được thiết kế và giúp của các thành viên khác của nhóm có thể nhận biết điều đó. Cách tiếp cận này cho phép các thành viên có thể xem xét các quyết định thiết kế của họ và chuyển tải ý định thiết kế của họ đến với các thành viên khác.

Đội ngũ thiết kế phải tạo ra một chiến lược tổng thể để xác định mô hình sẽ được chia sẻ như thế nào tới các thành viên, có thể là một tập tin dự án duy nhất (mà có thể được chia sẻ trên một mạng nội bộ) hoặc như một loạt các mô hình liên kết với nhau ( mà có thể chỉnh sửa từ xa bởi thành viên của các nhóm nghiên cứu khác nhau, sau đó xem xét và kiểm tra các thay đổi và xung đột).

Để tránh trùng lặp và xung đột, mỗi thành viên trong nhóm phải có một sự hiểu biết rõ ràng về những loại đối tượng gì sẽ được đặt trong mỗi mô hình liên kết và ai sẽ quyền kiểm soát các thay đổi tới mô hình đó.

Tạo View để làm nổi bật yếu tố kết cấu.

Nhóm thiết kế có thể tạo ra nhiều View của Mô hình xây dựng để hiển thị các tính năng thiết kế cụ thể và làm nổi bật các đối tượng được tạo ra bởi mỗi ngành thiết kế để hỗ trợ cho công việc thiết kế của họ.
Việc này rất hữu ích để tạo ra các View hiển thị đặc biệt mà trong View đó bạn có thể hiển thị chỉ những đối tượng bạn cần làm việc hoặc ẩn đi những đối tượng không cần thiết của các thành viên khác, ví dụ:

• Mặt cắt 2D hoặc 3D.
• Ẩn đi các yếu tố được lựa chọn hoặc các danh mục loại đối tượng.
• Sử dụng các công cụ Visiblity Graphic để thiết lập hiển thị các yếu tố.

Các đối tượng có thể được cài đặt chế độ hiển thị trong các View. Nếu các yếu tố không thể được nhìn thấy, học viên có thể kiểm tra bằng cách:

• Sử dụng Visiblity Graphic kiểm tra đối tượng có bị ẩn hay không.
• Sử dụng bảng Properties kiểm tra thiết lập Range.
• Kiểm tra mức độ chi tiết của hiển thị – Detail Level trong bảng Properties.
• Kiểm tra đối tượng có tạm thời bị ẩn hay không.
• Kiểm tra công cụ Section boxes trong bảng Properties.

Để đảm bảo tính thống nhất giữa các View, các nhóm thiết kế có thể tạo một mẫu Template hiển thị chung để nhanh chóng áp dụng các thiết lập tương tự cho tất cả các View khác của toàn bộ dự án.

Bài 1: Phối hợp đa ngành.

Các khái niệm chính.

Trong nhiều thập kỷ, cộng đồng doanh nghiệp Kiến trúc – Kĩ thuật – Xây dựng đã dựa trên một quy trình làm việc “bàn giấy” với các nhà thiết kế làm việc riêng biệt, chỉ tập trung vào mục tiêu riêng, chuyên ngành  riêng của bản thân họ, kiến trúc làm việc của kiến trúc, kết cấu làm việc của kết cấu, tương tự với điện nước thông gió, thi công… Các bộ môn làm việc theo thứ tự giai đoạn tuần tự và sẽ phải dựa từ kết quả làm việc của bộ môn trước đó. Quá trình làm việc cô lập này là rào cản đối với sự hợp tác, thường dẫn đến những hiểu lầm và xung đột, gây lãng phí tài nguyên của dự án.

Trong những năm gần đây, các nhà thiết kế trong cộng đồng AEC đã chấp nhận một phương pháp làm việc mới, sử dụng các công cụ phần mềm BIM và lấy việc xây dựng mô hình thông tin làm cơ sở cho một quá trình hợp tác thiết kế để đáp ứng những thách thức của các dự án ngày càng phức tạp và có nhiều yêu cầu hơn. Sử dụng phương pháp BIM này, nhóm thiết kế có thể cung cấp các dự án sớm hơn, có chất lượng cao, và có hiệu quả cao hơn.

Lợi ích của việc áp dụng BIM trong việc cải thiện quá trình làm việc và kết quả đầu ra của mỗi ngành thiết kế: Kiến trúc – Kết cấu – Mep là vô cùng lớn, nó hoàn toàn bù đắp được những chi phí ban đầu dành cho việc triển khai BIM, đủ sức thuyết phục cho sự thay đổi phương pháp làm việc nhằm tạo quy trình hợp tác đa ngành trong toàn đội ngũ thiết ké.

Việc chuyển đổi từ cách làm việc dựa theo phương pháp CAD sang phương pháp BIM về cơ bản thay đổi quá trình và quy trình làm việc của các đơn vị AEC. BIM đang chứng tỏ là một công nghệ mang tính đột phá mà ảnh hưởng đến công việc dự án, vai trò đội ngũ đa ngành, phương pháp chuyển giao, và cách chuyển giao dự án.

Ưu điểm của một phương pháp BIM-Centric Design.

Một lợi thế cơ bản của việc sử dụng BIM trong việc chia sẻ thông tin dự án và cộng tác là nó cho phép các thành viên nhóm thiết kế được tham gia và cung cấp các dữ liệu đầu vào của họ sớm hơn rất nhiều trong quá trình thiết kế, không phải chờ đợi đến khi công việc được giao phó cho họ sau khi thiết kế trước đã được quyết định . Sự tham gia sớm cùng các dữ liệu đầu vào cho phép tất cả các thành viên trong nhóm thiết kế có thể đánh giá các tác động của các quyết định thiết kế của họ ở giai đoạn cuối cùng.

Khi toàn bộ nhóm có thể phối hợp công việc và chia sẻ đầu vào thiết kế, họ có thể dễ dàng đánh giá các tác động của các phương án thiết kế và phát triển chúng dựa trên các các quan điểm của nhiều bên thiết kế. Phương pháp cộng tác này cho phép các nhà thiết kế tôn trọng các yêu cầu của các bộ môn thiết kế khác và tránh xung đột và sự lãng phí thời gian công sức của dự án.

Nhóm Thiết kế đa ngành.

Vì thiết kế và xây dựng các tòa nhà thành công trở nên ngày càng phức tạp, các nhà thiết kế và chuyên gia từ nhiều ngành phải được tập hợp lại để chia sẻ kinh nghiệm của họ và cộng tác trên các thiết kế của các tính năng xây dựng chính. Thông thường, tất cả các môn học và chuyên môn cần thiết không thể được tìm thấy trong một công ty thiết kế duy nhất. Thay vào đó, một đội ngũ thiết kế dự án thường liên quan đến các nhà thiết kế và chuyên gia từ một số công ty khác nhau mà tất cả các chuyên khía cạnh riêng của họ về thiết kế dự án. Vì công việc thiết kế và xây dựng thành công một công trình ngày càng phức tạp và khó khăn, nên các nhà thiết kế và các chuyên gia từ nhiều bộ môn liên quan cần phải được tập hợp để cùng chia sẻ những kinh nghiệm, cùng nhau hợp tác làm việc. Thông thường, các chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết không thể được tìm thấy trong cùng một đơn vị, công tuy mà thường là từ nhiều công ty khác nhau, mỗi đơn vị chuyên nghiệp một hoặc một vài bộ môn riêng biệt.

Một nhóm dự án BIM điển hình có thể bao gồm các kiến ​​trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư kết cấu, kỹ sư cơ khí, các nhà quy hoạch, các chuyên gia kỹ thuật. Ngoài ra còn có thể các chuyên gia tới từ chủ đầu tư, các nhà sản xuất hay các đơn vị vận hành… BIM sẽ giúp phối hợp tất cả kinh nghiệm, các thông tin đầu vào từ tất cả các quan điểm khác nhau nhằm tạo ra một dự án chất lượng.

Để đạt được mục tiêu thiết kế, đội ngũ thiết kế phải tạo và quản lý một lượng lớn các thông tin về các dự án ,ví dụ:  điều kiện xây dựng, mục tiêu dự án, các phương án thiết kế, kết quả phân tích,  kế hoạch xây dựng…. Rất nhiều thông tin chi tiết cần phải được phối hợp, xem xét, và cần sự đồng ý của toàn đội. Mỗi thành viên trong nhóm phải phát triển các thông tin cần thiết và thiết kế các tính năng cần thiết cho phần công việc của họ, và thông tin này phải được chia sẻ với các thành viên khác của đội ngũ thiết kế, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi các quyết định thiết kế đó.

Phương pháp thiết kế BIM-centric cho phép các đội thiết kế đa ngành có thể tạo, chia sẻ và phối hợp một lượng lớn các thông tin dự án, duy trì tính toàn vẹn của thông tin đội ngũ thiết k, mang lại hiệu quả rất lớn so với phương pháp làm việc dựa trên bàn giấy hiện đã lỗi thời hiện nay.

Phát triển một kế hoạch mẫu cho sự phối hợp.

Trước khi các thành viên của đội ngũ thiết kế lao vào tạo ra mô hình cho công việc cá nhân của họ, điều quan trọng là các thành viên chủ chốt của nhóm dự án phải tạo ra các tiêu chuẩn và tài liệu các thủ tục đáp ứng sẽ được sử dụng để chia sẻ các mô hình. Bước này thường được chính thức hóa trong Kế hoạch phối hợp mô hình hoặc một tài liệu BIM sẽ chỉ định:

 • Chiến lược tổng thể để phân chia các công việc thiết kế thành các gói công việc, thứ sẽ được hoàn thành bởi các thành viên khác nhau của đội ngũ thiết kế đa ngành.
 • Ai chịu trách nhiệm cho sự phát triển và phân tích của từng gói công việc ở từng giai đoạn của quá trình thiết kế.
 • Mức độ chi tiết có thể chấp nhận được cho từng gói công việc ở từng giai đoạn.
 • Các cơ chế trao đổi thông tin (Network Sever, FTP site..) và tiêu chuẩn file (định dạng file).
 • Ai có quyền quản lý hay chỉnh sửa cho mỗi gói công việc.

BIM-Centric Design Workflow.

Quy trình làm việc chính xác được áp dụng bởi mỗi đội ngũ thiết kế đa ngành sẽ khác nhau dựa trên các nhu cầu, yêu cầu, và mối quan hệ cụ thể giữa các thành viên trong nhóm. Các bước sau đây sẽ phác thảo một phương pháp tham khảo:

Bước 1: Tạo một Mô hình thiết kế cơ sở.

Bước đầu tiên dành chung cho mọi quá trình thiết kế dự án là các kiến ​​trúc sư chủ trì sẽ tạo ra một thiết kế sơ bộ để đáp ứng với yêu cầu của chủ sở hữu cùng các mục tiêu thiết kế khác và những hạn chế của dự án.

Phần mềm Autodesk® Revit Architecture có thể giúp các kiến ​​trúc sư để tìm hiểu và đánh giá đáp ứng các mục tiêu thiết kế của họ, ví dụ, tối đa hóa không gian sử dụng, tối đa hóa hiệu suất xây dựng, thiết kế và tạo ra các hiệu ứng mong muốn hoặc đánh giá các yếu tố thẩm mỹ.

 Bước 2: Tận dụng Mô hình thiết kế cơ sở.

Khi một thiết kế sơ bộ đã được tạo ra, các mô hình BIM có thể được chia sẻ với các thành viên khác của đội ngũ thiết kế đa ngành để được sử dụng như là một điểm khởi đầu cho việc thiết kế của họ.

Các mô hình thiết kế sơ bộ BIM mã hóa ý định thiết kế của kiến ​​trúc sư và cho phép các thành viên khác tham gia và hợp tác sớm hơn so với phương pháp làm việc truyền thống. Mỗi bộ môn chuyên ngành có thể liên kết mô hình thiết kế sơ bộ của kiến ​​trúc sư vào mô hình riêng của họ và sử dụng các mô hình liên kết như là cơ sở cho việc thiết kế của mình.

Autodesk® Revit cung cấp các công cụ cộng tác giúp các nhà thiết kế đa ngành có thể sao chép có lựa chọn và theo dõi các đối tượng từ các Model Revit Architecture. Sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ giúp nhà thiết kế quản lý sự ảnh hưởng giữa các đối tượng giữa các bộ môn với nhau.  Khả năng này giúp các nhà thiết kế nhanh chóng tạo ra các mô hình phối hợp của dự án để hỗ trợ công việc của riêng của mình. Để đơn giản hóa quy trình làm việc và tránh làm hỏng các mô hình máy chủ của họ, các nhà thiết kế chỉ cần sao chép các yếu tố cần thiết để phối hợp làm việc với các thành viên khác trong nhóm mà thôi.

Khi mô hình liên kết được tạo ra, mỗi thành viên của đội ngũ thiết kế có thể hoàn thành nhiệm vụ thiết kế riêng của họ một cách song song với các thành viên khác, với sự tin tưởng rằng công việc thiết kế của họ sẽ vẫn phối hợp với công việc của các thành viên khác của đội dự án.

 • Kỹ sư kết cấu có thể thiết kế và mô hình hóa các thành phần kết cấu và khuôn khổ cần thiết để hỗ trợ cho thiết kế đề xuất và kiến ​​nghị những thay đổi mà sẽ giúp cải thiện hiệu suất kết cấu. Họ cũng có thể sử dụng mô hình cấu trúc của họ cho cơ sở của việc phân tích cấu trúc và thiết kế kết cấu chi tiết. Các kết quả phân tích và thiết kế của họ có thể được liên kết và đưa vào mô hình tổng thể dự án để đảm bảo sự phối hợp với các thành viên khác của đội ngũ thiết kế.
 • Kỹ sư điện và chiếu sáng có thể thiết kế và mô hình điện, chiếu sáng, và hệ thống chuyển mạch cần thiết để hỗ trợ các yêu cầu của thiết kế đề xuất. Họ có thể sử dụng mô hình điện của họ để thực hiện các phân tích chi tiết và thiết kế hệ thống điện của tòa nhà và đề xuất những thay đổi giúp cải thiện hiệu suất xây dựng. Như với các ngành khác, các kết quả phân tích hệ thống điện và thiết kế có thể liên kết các mô hình tổng thể và phối hợp với các thành viên trong nhóm thiết kế khác.
 • Hệ thống nước kỹ sư có thể thiết kế và mô hình cấp nước, vệ sinh, và các hệ thống phòng cháy chữa cháy cần thiết để hỗ trợ các thiết kế đề xuất. Sử dụng cách bố cục không gian, thiết bị được chỉ định, và các bức tường đề xuất ban đầu của các kiến ​​trúc sư, kỹ sư hệ thống ống nước có thể mô hình định tuyến hệ thống ống và thực hiện phân tích về dòng chảy và áp lực để thiết kế các cấu kiện của hệ thống đường ống dẫn nước trong từng chi tiết. Tương tự, thiết kế đề xuất của họ có thể được liên kết thành các mô hình tổng thể, cùng phối hợp với công việc của những thành viên khác.
 • Kỹ sư cơ khí và HVAC cũng có thể sử dụng các thiết kế sơ bộ liên quan để hiểu rõ hệ thống làm mát và sưởi ấm của tòa nhà cũng như các không gian có sẵn cho các thiết bị cơ khí và tuyến đường ống dẫn khí. Họ có thể định vị các thành phần HVAC của họ trong điều kiện các yếu tố kiến ​​trúc, kết cấu, và các đối tượng công trình khác có thể gây ra sự can thiệp, do đó giúp duy trì sự toàn vẹn của thiết kế dự án tích hợp.

Bước 3: Xem xét và Phối hợp những thiết kế.

Khi các ngành hoàn thành mô hình thiết kế của họ, bước tiếp theo các mô hình đó có thể kết nối với nhau trong một mô hình tích hợp. Bước quan trọng này tạo điều kiện xem xét, phối hợp và kiểm tra giữa tất cả các công việc thiết kế đó.

Các quyết định thiết kế riêng biệt của mỗi ngành có thể có tác động đến nhiều ngành khác, đặc biệt là nơi các đối tượng đến từ nhiều ngành phải được phối hợp để chia sẻ trong một không gian nhỏ, ví dụ: trong không gian trần, nơi các yếu tố kết cấu, ống dẫn khí, và hệ thống đường ống, hệ thống điện cùng cạnh tranh trong một không gian hạn chế. Đây chính là lí do giải thích việc thiết kế cần được xem xét và phối hợp giữa các ngành tham gia trở nên quan trọng.

Trong phương pháp Cad truyền thống, các bản vẽ phối hợp tạo ra bởi nhiều ngành có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian và là một công việc tẻ nhạt nhưng có rất nhiều lỗi dễ gặp phải, lí do là bởi vì tất cả xung đột và các vấn đề được giải quyết trên môi trường bản vẽ 2D. Còn trong quá trình thiết kế bằng BIM-centric, máy tính có thể tự động kiểm tra số lượng lớn các xung đột gần như ngay lập tức với chất lượng tin cậy.

Revit cho phép liên kết chéo của các mô hình Revit Architecture, Revit Structure và Revit MEP. Các mô hình cần được qua liên kết phụ thuộc vào công việc của đội dự án. Ví dụ có thể bao gồm:

 • Kiến trúc / Kết cấu: Các kỹ sư kết cấu sử dụng chế độ Copy / Monitor để theo dõi những thay đổi được thực hiện cho các mô hình kiến ​​trúc cơ sở. Sau đó các kiến ​​trúc sư có thể sử dụng Interference Check để xác minh rằng các đối tượng kiến ​​trúc không xung đột với các đối tượng kết cấu .
 • Kiến trúc / cơ khí: Các kỹ sư MEP giám sát những thay đổi của kiến ​​trúc sư đối với các yếu tố Room hoặc Level, bởi các yếu tố đó ảnh hưởng tới hệ thống sưởi ấm và làm mát. Các kiến ​​trúc sư có thể liên kết các mô hình MEP để hiển thị các thành phần của hệ thống cơ khí trong bối cảnh có chứa các yếu tố kiến ​​trúc.
 • Kết cấu / Cơ: Trong trường hợp này, cả hai nhà thiết kế được hưởng lợi từ phát hiện can thiệp để tránh các va chạm và các cuộc xung đột giữa các đối tượng của hệ thống kết cấu và MEP.

Sử dụng mô hình liên kết này, nhóm thiết kế có thể xem xét, theo dõi, phối hợp các thay đổi được thực hiện bởi tất cả các thành viên của đội ngũ thiết kế. Cách tiếp cận này cho phép xem xét lại mô hình và giúp giải quyết các vấn đề xảy ra sớm hơn và nhanh chóng hơn, giúp quá trình thiết kế được lặp lại tốt hơn.

Bước 4: Lặp lại và Cải thiện những thiết kế.

Bước 2 và 3 nên được hoàn thành thường xuyên và tái lặp thường xuyên như là một phần của một quá trình thiết kế lặp đi lặp lại. Thiết kế sẽ liên tục được trưởng thành và thích nghi với những yêu cầu đến từ các bộ môn cũng như toàn bộ dự án có thể cập nhật ngay lập tức các phiên bản mới nhất của mô hình dự án tích hợp.

Sử dụng những thông tin cập nhật, các thành viên có thể tiếp tục phát triển và hoàn thiện thiết kế cá nhân của họ trong các mô hình riêng của họ, tất nhiên sẽ luôn luôn trong sự phối hợp mô hình tích hợp chung.

Quá trình hiệu quả này cho phép toàn bộ đội ngũ thiết kế tham gia đánh giá các thiết kế đề xuất và đóng góp những hiểu biết của mình để giúp các nhóm dự án tìm lựa chọn thiết kế tối ưu dựa trên các tính đa ngành.

Lộ trình bài học.

Trong bài học này, học viên sẽ học cách sử dụng các công cụ BIM để hỗ trợ quá trình thiết kế đa ngành.  Bài học bao gồm:

 • Tạo khuôn khổ không gian giúp công việc phối hợp thiết kế của các thành viên nhóm nghiên cứu trong việc sử dụng các mô hình liên kết.
 • Đặt các yếu tố đánh dấu vị trí trong một mô hình thiết kế sơ bộ để mã hóa ý định thiết kế của kiến ​​trúc sư.
 • Liên kết Mô hình Revit và sao chép các đối tượng như Lưới cột, Level, và mặt phẳng tham khảo, cũng như các yếu tố có liên quan đến các công việc thiết kế của các ngành cụ thể.
 • Mô hình các yếu tố thường được đặt bởi Kết cấu, điện, ống nước, và thiết kế hệ thống cơ khí.
 • Liên kết và tích hợp các mô hình được tạo ra bởi nhiều chuyên ngành và kiểm tra các cuộc xung đột.