AUTODESK NAVISWORKS 2014

BIM service

NavisWorks  là một công ty tư nhân được AutoDesk Inc mua lại năm 2008 với giá 25 triệu đô la và tiếp tục phát triển thành AutoDesk NavisWorks, một sự kết hợp hoàn hảo mang đến một bộ công cụ xây dựng chuyên nghiệp.
Autodesk Navisworks là phần mềm mô phỏng và quản lý tiến độ thi công, kết hợp với Revit Architecture, Revit Structure và Revit MEP cùng các dữ liệu thiết kế được khởi tạo từ nhiều ứng dụng phần mềm khác, ví dụ như Inventor, AutoCAD, Infraworks, Sketchup….với thông tin dưới nhiều định dạng, dung lượng tệp lưu trữ khác nhau. Kết quả tạo ra một Model tổng thể về dự án giúp cho các thành viên tham gia đưa ra được những quyết định thiết kế đúng đắn, nâng cao tính chính xác tiết kiệm chi phí, đề phòng các rủi ro có thể xảy ra.

Continue reading “AUTODESK NAVISWORKS 2014”