Các giai đoạn thiết kế trong revit

CÁC GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ TRONG REVIT

 • Bài học tổng quan.

Trong các dự án xây dựng cho dù là cải tạo hay xây mới thì đều trải qua các giai đoạn  thiết kế và xây dựng. Mỗi gian đoạn này sẽ được hiển thị trên cùng một mô hình thiết kế tại mọi thời điểm trong thời gian xây dựng nên dự án. Chúng ta có thể sử dụng Các công cụ bộ lọc giai đoạn để  kiểm soát thông tin trên mô hình trong dự án.

Trong bài này học viên sẽ khám phá :

 1. Sử dụng các giai đoạn của dự án để sắp xếp thông tin trong một mô hình xây dựng dựa trên các giai đoạn của dự án, trong đó các phần khác nhau sẽ được hiển thị để xây dựng.
 2. Sử dụng giai đoạn dự án để phối hợp các yếu tố trong một dự án cải tạo và hiển thị chính xác nhìn toàn cảnh cải tạo như xây dựng, phá dỡ, và thiết kế mới được đề xuất.

Với việc xác định các giai đoạn của dự án và sử dụng các bộ lọc giai đoạn để xác định các thông tin được trình bày trong quan điểm của mô hình, mô hình xây dựng có thể được sử dụng để tạo điều kiện thiết kế và trực quan trên mô hình revit ở mỗi giai đoạn trong vòng đời dự án.

 • Mô hình hóa các dự án theo giai đoạn trong Revit.

Mỗi dự án bao gồm ít nhất một giai đoạn, và theo mặc định thì Revit có hai giai đoạn mặc định là “ hiện tại ” và “ xây dựng mới” trong dự án mới. có thể đổi tên cho các giai đoạn.

 • Vào Manage > Phasesphase 2

Tất cả các giai đoạn trong mô hình xây dựng đều có hai thuộc tính kiểm soát các giai đoạn đó để hiển thị giai đoạn tạo hay giai đoạn phá hủy. Trong dự án giai đoạn trước khi giai đoạn tạo hoặc sau khi giai đoạn phá hủy, các yếu tố được bỏ qua và sẽ không được hiển thị trong mô hình xem.

Các hiển thị của các giai đoạn trong mô có thể chỉnh sửa để hiện lên mô hình ở các  giai đoạn khác nhau để phân biệt các đối tượng xây mới, phá hủy, hay hiện tại ở mỗi  giai đoạn khác nhau. Như các loại tường ở các giai đoạn xây mới sẽ khác biệt so với loại tường bị đập đi, khác với tường ở giai đoạn hiện tại.phase 1

 

 

Giai đoạn này thông tin và các bộ lọc pha thường được sử dụng để hiện ra các giai đoạn cụ thể của mô hình xây dựng để trình bày hoặc ẩn các yếu tố mô hình một cách thích hợp nhất cho các giai đoạn dự án đó. Bảng sau đây minh hoạ một sơ đồ để sử dụng giai đoạn và  bộ lọc các giai đoạn để tạo ra các khung nhìn cho dự án cụ thể.

Xem Phase Giai đoạn lọc Show Bỏ qua Đối với sử dụng
Giai đoạn 1 Hiện Previous + New Bất cứ điều gì tạo ra trước khi giai đoạn 1Mục được tạo ra trong giai đoạn 1 Bất cứ điều gì phá hủy trong giai đoạn 1Bất cứ mục tạm được tạo ra và bị phá hủy trong giai đoạn 1 Quan điểm của thiết kế đề xuất ở cuối giai đoạn 1
Giai đoạn 2 Hiện Previous + New Bất cứ điều gì tạo ra trước khi giai đoạn 2Mục được tạo ra trong giai đoạn 2 Bất cứ điều gì phá hủy trong giai đoạn 2Bất cứ mục tạm được tạo ra và bị phá hủy trong giai đoạn 2 Quan điểm của thiết kế đề xuất ở cuối giai đoạn 2
Giai đoạn 2 Hiện Previous + Demo Bất cứ điều gì tạo ra trước khi giai đoạn 2Đối tượng bị phá hủy trong giai đoạn 2 Đối tượng được tạo ra trong giai đoạn 2 Lần hiện phá dỡ giữa giai đoạn 1 và 2
Giai đoạn 2 Hiện mới Chỉ mục được tạo ra trong giai đoạn 2 Bất cứ điều gì tạo ra trước khi giai đoạn 2 Lần thấy các yếu tố mới được thêm vào trong giai đoạn 2

 

 • Phase New Xây dựng.

   Nhiều dự án bao gồm nhiều tòa nhà được thiết kế và xây dựng bằng cách sử dụng một quá trình theo từng giai đoạn mà chia thành các gói công việc quản lý dựa trên trình từ xây dựng cho giai đoạn riêng biệt để xem có thể được lọc để hiển thị các yếu tố có liên quan đến một giai đoạn cụ thể.s

Bằng cách thiết lập các giai đoạn cho từng mô hình, chúng ta có thể kiểm soát sự xuất hiện của việc xây dựng mô hình thông tin và tạo tài liệu dự án chu từng giai đoạn cụ thể. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa việc quản lý xây dựng mô hình phức tạp hổ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu xây dựng bằng cách cho phép các nhà thiế kế tập trung  vào một giai đoạn duy nhất tại một thời điểm.

 • Việc xây dựng mới từng giai đoạn

Một tình huống khác thiết kế chung, trong khi cải tạo một dự án có thể hữu ích là đổi mới hoặc cải tạo của cấu trúc hiện tại.

Cải tạo thường được mô phỏng bằng hai giai đoạn :

 • Hiện tại : được sử dụng để mô hình như hóa dự án xây dựng hiện có .
 • Xây dựng mới : được sử dụng để mô hình hóa các xây dựng mới mà mình cải tạo.

Phá dỡ nhà thường không được mô hình hóa như một giai đoạn riêng biệt. Thay vào đó, nó là thực hành tốt hơn để chỉ ra các yếu tố xây dựng được phá hủy bằng cách thiết lập các giai đoạn tài sản bị phá hủy đối với các yếu tố để các giai đoạn xây dựng mới. Kế hoạch phá hủy sau đó có thể được tạo ra bằng cách sử dụng một bộ lọc giai đoạn để hiển thị và làm nổi bật các yếu tố để phá dỡ.

Các yếu tố mình chỉnh sửa, kéo dài, định hình lại, hoặc xóa đi một số đối tường thì những hoạt động này sẽ hiển thị trên các giai đoạn. Các yếu tố mô hình đó sẽ được xác định một cách chính xác các thông số giai đoạn.

Lựa chọn cho thiết kế

                                  LỰA CHỌN CHO THIẾT KẾ

Trong một mô hình thiết kế chúng ta sẽ có nhiều khu vực thiết kế, mỗi khu vực thiết kế chúng ta sẽ có nhiều phương án khác nhau, để đánh giá, để phân tích và trình bày những tùy chọn tốt nhất cho từng khu vực. Qua bài học này chúng ta sẽ được trải nghiệm và làm việc với các khu vực với các phương án thiết kế khác nhau trên một mô hình thiết kế chính, để chọn ra các phương án tốt nhất cho khu vực đó.

 • Tạo các bộ phương án và các phương án trong bộ.

Chúng ta sẽ biết tạo các bộ phương án thiết kế khác nhau, với các ý tưởng khác nhau để trình bày với chủ đầu , làm sao để phù hợp với ý của chủ đầu tư.

Ví dụ như trong một mô hình thiết kế của một tòa nhà chúng ta có thể tạo ra các bộ phương án khác nhau như các bộ phương án cho mái, cho cổng, các lan can, bố trí nội thất các phòng…vv.

Một quá trình thiết kế dựa trên mô hình BIM cho phép chúng ta xác định tính năng chính hoặc các lĩnh vực mà các bộ phương án thiết kế khác nhau sẽ được xem xét và quản lý các phương án đề xuất trong bối cảnh thiết kế tổng thể. Chúng ta có thể tạo ra rất nhiều bộ thiết kế khác nhau để có thể lựa chọn các phương án khác nhau cho một mô hình thiết kế tổng thể.

Thay vì chúng ta phải lên các phương án khác nhau, trên các mô hình riêng biệt thì design options tạo nó trên một mô hình mà không làm thay đổi hay ảnh hưởng gì đến mô hình tổng thể. Nó sẽ giúp chúng ta giữ cố định phương án chính, có thể tạo ra và chỉnh sửa trên phương án mới.

 • Bước 1 : vào thanh công cụ Manage -> Design option
 • Bước 2 : tạo bộ phương án.

1

 • Bước 3 : tạo, chỉnh sửa các phương án trong bộ phương án.image003
 • Trình bày và so sánh các tùy chọn thiết kế.

Các điểm riêng biệt thường được tạo ra hiển thị mỗi tùy chọn thiết kế trên cùng một mô hình chính để trình bày cho các nhóm thiết kế , khách hàng, và các bên liên quan khác trong quá trình xem xét .Những quan điểm này có thể được trình bày riêng rẽ hoặc đặt trên một trang duy nhất để dễ dàng so sánh.

Một trong những phương án được lựa chọn là phương án chính, hay các phương án đang được xem xét để thay thế phương án chính. Các phương án này sẽ được hiển thị trong mô hình, để dễ dàng nhìn thấy và xem xét các lựa chọn, thiết kế bổ sung. Các phương án có thể được nhân đôi, để chỉnh sửa và hoàn thiện đề hiển thị thêm phương án khác tốt hơn.

Sau khi các phương án thiết kế đã được xem xét và lựa chọn và có thể xem đó như là giải pháp thiết kế chính, thì nó được lựa chọn làm phương án chính. Khi đã lựa chọn được một phương án thiết kế chính, được các nhóm thiết kế, khách hàng và các bên có liên quan chấp nhận, thì các phương án thiết kế khác có thể được loại bỏ khỏi mô hình xây dựng để làm giảm dung lượng cho file và nâng cao hiệu quả mô hình.