Sử Dụng Family Lồng Nhau

(Door_Lintel_Auto)

Lanh Tô (Lintel) là cần thiết cho cửa ra vào hoặc cửa sổ ở trên một bức tường gạch.

door autoSau đó, làm thế nào chúng có thể được đặt trong Revit?

Tạo một Family cửa mà đã lồng Family Lanh Tô.Điều đó là dễ dàng, nhưng hai Family cho cùng một cửa vì chỉ có Lanh Tô? Và làm thế nào có thể làm cho Lanh Tô đục qua tường và đảm bảo bản vẽ tốt? Và nếu một loại tường thay đổi?

Dưới đây là cách tôi sử dụng.

Continue reading “Sử Dụng Family Lồng Nhau”

Visibility Of Void In Revit (Sự Trông Thấy Của Void Trong Revit)

Dưới đây là một câu hỏi.

2

Có thể điều khiển các Void trong một Family?

Tất nhiên không có tùy chọn ‘nhìn thấy’ trong Void hiển thị như trên. Sau đó, chúng ta có thể nghĩ rằng nó có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng kích thước như dưới đây:

 

Continue reading “Visibility Of Void In Revit (Sự Trông Thấy Của Void Trong Revit)”

Spanish Roof Tiles(Adaptive Components)

Adaptive ComponentsNhư đã biết, chúng ta không cần phải làm 3d trong mỗi bộ phận của tòa nhà khi sử dụng Revit.
Chúng ta có thể sử dụng các yếu tố 2d cho các tài liệu và nó đủ tốt cho xây dựng. Nhưng có một số lý do, đôi khi chúng ta phải làm cho mô hình có nhiều chi tiết. ngói mái nhà là một trong số chúng. Đó không phải là sự cần thiết trong 3d cho tài liệu xây dựng. Nhưng nếu không có mô hình 3d, các hiệu ứng hình ảnh không thể giống như thật.Đây là một sản phẩm mái ngói Tây Ban Nha được dựng bằng Adaptive Components.Qua video này các bạn sẽ hiểu hơn về ứng dụng của nó: Continue reading “Spanish Roof Tiles(Adaptive Components)”

Horizontality & Verticality(Adaptive Stair)

building hawacoHorizontality (Phương Ngang) and verticality(Thẳng Đứng) rất quan trọng trong thiết kế xây dựng.

Hầu hết các tòa nhà phải đứng dọc trên mặt đất và cung cấp ngang tầng hay một cái gì đó cho người để đứng.

Continue reading “Horizontality & Verticality(Adaptive Stair)”

Adaptive Components(Thành Phần Tùy Biến)

Các chức năng Adaptive Components là một sự thích nghi của các mô hình dựa trên bảng điều khiển màn(pattern-based curtain panel). Chức năng này được thiết kế để xử lý các trường hợp các component cần phải linh hoạt thích ứng với nhiều điều kiện ngữ cảnh độc đáo. Continue reading “Adaptive Components(Thành Phần Tùy Biến)”

What Is Family?

phần mềm Autodesk ® Revit ® cho phép bạn sử dụng và tạo ra các thành phần Family có thể dễ dàng sửa đổi để giúp đáp ứng các yêu cầu của các dự án khác nhau. Nó cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời và giúp tăng năng suất mô hình của bạn. Bạn có thể dễ dàng thay đổi các thông số xác định cho các thành phần hiện có và tạo ra các loại mới khi cần thiết với các kích thước khác nhau, hình thức, khả năng hiển thị, và các đặc tính hiệu suất. Bởi sáng tạo làm việc với các thông số có sẵn, bạn thường có thể thích ứng với một thành phần Family duy nhất để mô hình một loạt các yếu tố trong dự án của bạn. Continue reading “What Is Family?”