Bài 5: Companent Families.

anabim 1 Comment 30 Tháng Mười Hai, 2014

Trong bài học này, học sinh khám phá các kỹ thuật để tạo và tùy biến các cấu kiện (Component) để trang bị đồ đạc, phụ tùng và đồ nội thất cho công trình. Bao gồm:

 • Sử dụng công cụ Component – Model in Place để tạo dựng các đối tượng và phục vụ dự án cụ thể.
 • Làm quen và chỉnh sửa Component Families hiện có để đáp ứng nhu cầu thiết kế bằng cách thêm và loại bỏ các yếu tố cũng như gán vật liệu.
 • Tạo các Component Families mới và thêm các thông số cho phép nó có thể tự động thay đổi kích thước các thành phần cấu tạo và chỉnh sửa vật liệu.

1. Component Families

Autodesk ® Revit ®  cho phép bạn tạo ra và sử dụng các nhóm đối tượng có cùng tính năng có thể dễ dàng chỉnh sửa các thông số để giúp đáp ứng các yêu cầu của các dự án khác nhau gọi là Component Families .  Nó cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời và giúp tăng năng suất xây dựng mô hình của bạn. Bằng cách thay đổi thông số thiết lập có sẵn, bạn có thể tùy biến, dễ dàng thay đổi các thông số xác định cho các thành phần hiện có, tạo ra các loại mới khi cần thiết với các kích thước khác nhau, hình thức, khả năng hiển thị, và các đặc tính khác nhau. Ví dụ đơn giản đó là với một Component Cửa đi loại A, chỉ cần 1 thao tác thay đổi thông số, bạn có thể tạo ra nhiều chiếc cửa có hình thức tương tự như A nhưng có các chỉ số như chiều cao, độ rộng,… khác nhau. Đó chính là một trong những sức mạnh tuyệt vời của Revit và BIM.

2. Modeling In-Place Components.

Bạn có thể sử dụng công cụ Model In-Place để tạo ra các chi tiết thiết kế khi mà thư viện Component Families không có sẵn.  Model In-Place công cụ mang đến sự linh hoạt trong công việc thiết kế và sáng tạo.

Revit cung cấp năm phương pháp để tạo ra một đối tượng bằng công cụ Model In-Place. Đó là:

modeling_in_place_companent
5 công cụ tạo khối cơ bản.
 • Extrusion – tạo khối từ việc tạo một tiết diện khép kín 2D và biến nó thành 3D.
 • Blend – tạo khối 3D bằng cách tạo ra 2 diện 2D trên cùng và dưới cùng của khối cùng các tùy biến về hình khối, kích thước khác.
 • Revolve – tạo khối 3D bằng cách xoay một tiết diện 2D quanh một trục xác định.
 • Sweep – tạo khối 3D từ một tiết diện khép kín cùng đường dẫn.
 • Swept  Blend – tạo khối 3D từ 2 tiết diện khác nhau cùng đường dẫn.

Bằng 5 công cụ trên, bạn có thể tạo ra hầu hết các vật thể hình học cần thiết cho thiết kế.

3. Chỉnh sửa Component để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Đôi khi bạn sẽ cần xây dựng những đối tượng hình học gần giống với những đối tượng Component Families đã có sẵn. Cách đơn giản nhất là bạn có thể thay đổi một vài thành phần, chi tiết của Component Families có sẵn để tạo ra đối tượng bạn mong muốn.

Bạn có thể chỉnh sửa một đối tượng Component Families trong Revit bằng 2 cách:

 • Vào Revit, dùng lệnh Open >> Family và mở file chứa đối tượng cần chỉnh sửa.
 • Chọn đối tượng hiện tại đã được đặt trong dự án của bạn, sau đó mở công cụ Edit Family.

Sau đó sử dụng 5 công cụ nêu trên để tạo ra một đối tượng như mong muốn.

Lưu ý: sau khi chỉnh sửa Family bạn cần Save as và lưu nó thành file mới nhằm tránh làm hỏng Family gốc của thư viện.

4. Tạo Family mới.

Bạn cũng có thể tạo ra các Component Families mới để phục vụ nhu cầu sử dụng của bạn.

Bạn tạo ra các Component mới bằng cách: mở Revit, dùng lệnh New >> Family trong menu Revit. Sau đó chọn một file Template mẫu từ thư viện (rất cần thiết để phân loại đối tượng phục vụ nhu cầu sử dụng và lưu trữ sau này), tiếp theo sử dụng các công cụ sau để xây dựng Family:

creat family

 • Mặt phẳng tham khảo – Reference Planes để thiết lập các ranh giới chính.
 • Đo kích thước và các thông số để thiết lập vị trí.
 • Sử dụng 5 công cụ(extrusions, blends, revolves, and sweeps) để tạo các khối đặc, rỗng  từ đó tạo hình dáng đối tượng mong muốn
 • Gán vật liệu cùng những thông số cần thiết.

Các tham số của Component Families nếu  được thiết kế tốt sẽ giúp nâng cao hiệu quả khả năng tạo dựng mô hình của bạn, bởi vì những Component Families cho phép thay đổi dễ dàng bằng cách thiết lập lại thông số của nó.  Đây là một kĩ năng rất khó trong Revit, tuy nhiên nếu hoàn thiện được kĩ năng này,  nó sẽ mang lại cho bạn những lợi ích to lớn trong công việc.

5. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài học này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu rõ tính chất và lợi ích vượt trội của Component families trong Revit.
 • Khám phá các kỹ thuật khác nhau để tạo ra Component mong muốn bằng các công cụ extrusions, blends, revolves, sweeps, and swept blends.
 • Hiểu rõ về cách sử dụng thông số trong tạo dựng Component Families.
 • Nắm bắt được cách để tạo ra các thông số cùng cách thiết lập tùy biến thông số để tạo ra Component mới.

1 Comment

 1. […] Families và Components – Thư viện cấu kiện xây dựng. […]

Leave a Comment