Dịch Vụ BIM

anabim 0 Comments 4 Tháng Hai, 2015

ANABIM cung cấp các dịch vụ tư vấn để nâng cao chất lượng thông tin về các dự án xây dựng.Chúng tôi phát triển và thực hiện các giải pháp sáng tạo bằng cách sử dụng đầy đủ các công nghệ của Building Information Modeling (BIM) để cải thiện tính nhất quán của thông tin, giảm chi phí thi công và tiết kiệm thời gian.
Khách hàng của chúng tôi bao gồm quản lý dự án, quản lý dự án từ tổng thầu và các nhà thầu phụ và các kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu, kỹ sư MEP.

Leave a Comment