Giải Pháp BIM Cho Doanh Nghiệp

anabim 0 Comments 28 Tháng Một, 2015

Chiến lược BIM.

Khi nhắc tới BIM, nhiều người nghĩ ngay tới một hệ thống các phần mềm hỗ trợ tiên tiến. Tuy nhiên , chuyển đổi sử dụng BIM mang nhiều ý nghĩa nhiều hơn là một quá trình chuyển đổi công nghệ mà đó là một sự thay đổi văn hóa, là một cuộc cách mạng trong thay đổi tư duy, cách làm việc. Do vậy để có một quá trình chuyển đổi BIM thành công đòi hỏi một kế hoạch cẩn thận, lựa chọn các công cụ thích hợp, đào tạo toàn bộ hệ thống từ quản lý cấp cao đến những vị trí thấp nhất trong bộ máy. Chiến lược BIM sẽ cung cấp cho doanh nghiệp sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ kiến thức, kĩ năng cho đến tinh thần nhằm tiếp nhận thành công Công nghệ BIM.

Đọc thêm

Leave a Comment