Giới thiệu về BIM cho Kiến trúc

anabim 0 Comments 28 Tháng Mười Hai, 2014

KHÁI NIỆM CƠ BẢN BIM:

Building Information Modeling (BIM) là một quá trình dựa trên mô hình thông minh, cung cấp cái nhìn sâu sắc để tạo và quản lý các dự án xây dựng nhanh hơn, kinh tế hơn, và có tác động ít hơn môi trường. Khóa học tìm hiểu các kiến thức cơ bản cho việc tạo dựng mô hình thông tin, bao gồm: các đối tượng trong xây dựng (tường, cửa, cửa sổ, sàn, mái…),  tạo đường dốc, hệ thống tường kính, nội thất và giao thông, tạo ra các thư viện.

HỌC VIÊN:
Khóa học này nhắm mục tiêu dành cho sinh viên kiến trúc và kiến trúc sư mới tiếp cận Revit. Bao gồm các video hướng dẫn, bài tập trong khóa học.

MỤC TIÊU HỌC TẬP:
Khóa học đưa ra nhiều khái niệm cơ bản trong việc tạo ra mô hình BIM thông qua việc áp dụng công cụ trong Revit Architecture. Các bài học là một phần nhỏ trong Autodesk Revit, đặc biệt tập trung vào việc tạo ra mô hình số công trình mới và sử dụng mô hình đó cho những mục đích khác nhau.

PHẦN MỀM:
Revit 2014 – Education


tong theKhái niệm cơ bản về Buiding Infomation Modeling (BIM)

Từ việc nhìn lại sự phát triển của việc thiết kế – xây dựng công trình trong lịch sử, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà các nhà thiết kế từ xưa tới nay làm việc như thế nào. Từ đó tạo tiền đề để đánh giá chính xác về các lợi ích khi sử dụng các tính năng thiết kế quan trọng trong mô hình BIM.


Bài 1: Modeling Building Elements – Dựng tường, cửa, sàn, mái.

Trong bài học này, học sinh khám phá những điều cơ bản kỹ thuật cho việc sử dụng các phần mềm Autodesk Revit Kiến trúc để tạo ra một mô hình thông tin xây dựng một cấu trúc một nơi cư trú một câu chuyện đơn giản.

Tạo dựng tường ngoại thất và nội thất.
Thêm cửa đi và cửa sổ.
Tạo sàn và mái đơn giản.

Bài 2: Building Evenlope – Xây dựng lớp vỏ bao che.

Trong bài học này, sinh viên sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng phần mềm Autodesk® Revit để tạo dựng sâu hơn với các đối tượng tạo nên lớp vỏ bao che cho công trình,

Tạo các loại tường cùng các tính chất khác nhau.
Đặt và điều chỉnh các thuộc tính của cửa ra vào, cửa sổ, và các lỗ tường
Tạo mái với hình dạng khác nhau và mái dốc.

Bài 3: Curtain Systems – Dựng tường kính

Trong bài học này, học viên khám phá những điều cơ bản kỹ thuật cho việc sử dụng các phần mềm Autodesk® Revit® để tạo ra một hệ thống tường kính đơn giản với đầy đủ các yếu tố.

Tạo một bức tường kính ( Curtain Wall).
Tùy chỉnh lưới (Grid) và đố (Mullion).
Tùy chỉnh các Panel. Thêm cửa cho bức tường.

 

Bài 4: Cầu thang. Thang và Đường dốc.

Trong bài học này, học viên khám phá những điều cơ bản kỹ thuật để tạo các yếu tố giao thông trục đứng đơn giản như cầu thang, thang máy và ram dốc.

Tạo thang và Đường dốc đơn giản.
Tạo thang như mong muốn.
Tạo lỗ mở sàn.
Tạo thang máy.

Bài 5: Families và Components – Thư viện cấu kiện xây dựng.

Trong bài học này, học sinh khám phá các kỹ thuật để tạo và tùy chỉnh các cấu kiện trong thư viện để để lắp đặt đồ đạc, phụ kiện và đồ nội thất vào mô hình BIM.Thêm Component Family vào mô hình.

Thêm Component Family vào mô hình.
Modeling In Place Components.
Tạo một Family mới.
Tùy chỉnh một Family.

Bài 6: Views and Visualizations.

Trong bài học này, học viên tìm hiểu các công cụ sẵn có trong Autodesk ® Revit  để tạo ra View bản vẽ của dự án và tùy chỉnh thông tin nằm trong View đó.

Tạo một bản vẽ mặt bằng (Plan View) mới.
Tạo bản vẽ mặt đứng (Elevation View), mặt cắt ( Section View).
Tạo bản vẽ 3D (3D View).
Điều chỉnh sự xuất hiện của các yếu tố trong bản vẽ.

Bài 7: Ánh sáng. VRender_revit_bimật liệu. Render.

Trong bài học này, học viên khám phá làm thế nào để sử dụng phần mềm Autodesk® Revit để thiết lập vật liệu, ánh sáng, thông số hiển thị trong các bản vẽ 2D và hình ảnh render  3D.

Tùy chính vật liệu.
Tạo một loại vật liệu mới.
Render ngoại thất và nội thất.
Render bằng công cụ Render in Cloud.

Leave a Comment