Lựa chọn cho thiết kế

anabim 0 Comments 19 Tháng Một, 2015

                                  LỰA CHỌN CHO THIẾT KẾ

Trong một mô hình thiết kế chúng ta sẽ có nhiều khu vực thiết kế, mỗi khu vực thiết kế chúng ta sẽ có nhiều phương án khác nhau, để đánh giá, để phân tích và trình bày những tùy chọn tốt nhất cho từng khu vực. Qua bài học này chúng ta sẽ được trải nghiệm và làm việc với các khu vực với các phương án thiết kế khác nhau trên một mô hình thiết kế chính, để chọn ra các phương án tốt nhất cho khu vực đó.

  • Tạo các bộ phương án và các phương án trong bộ.

Chúng ta sẽ biết tạo các bộ phương án thiết kế khác nhau, với các ý tưởng khác nhau để trình bày với chủ đầu , làm sao để phù hợp với ý của chủ đầu tư.

Ví dụ như trong một mô hình thiết kế của một tòa nhà chúng ta có thể tạo ra các bộ phương án khác nhau như các bộ phương án cho mái, cho cổng, các lan can, bố trí nội thất các phòng…vv.

Một quá trình thiết kế dựa trên mô hình BIM cho phép chúng ta xác định tính năng chính hoặc các lĩnh vực mà các bộ phương án thiết kế khác nhau sẽ được xem xét và quản lý các phương án đề xuất trong bối cảnh thiết kế tổng thể. Chúng ta có thể tạo ra rất nhiều bộ thiết kế khác nhau để có thể lựa chọn các phương án khác nhau cho một mô hình thiết kế tổng thể.

Thay vì chúng ta phải lên các phương án khác nhau, trên các mô hình riêng biệt thì design options tạo nó trên một mô hình mà không làm thay đổi hay ảnh hưởng gì đến mô hình tổng thể. Nó sẽ giúp chúng ta giữ cố định phương án chính, có thể tạo ra và chỉnh sửa trên phương án mới.

  • Bước 1 : vào thanh công cụ Manage -> Design option
  • Bước 2 : tạo bộ phương án.

1

  • Bước 3 : tạo, chỉnh sửa các phương án trong bộ phương án.image003
  • Trình bày và so sánh các tùy chọn thiết kế.

Các điểm riêng biệt thường được tạo ra hiển thị mỗi tùy chọn thiết kế trên cùng một mô hình chính để trình bày cho các nhóm thiết kế , khách hàng, và các bên liên quan khác trong quá trình xem xét .Những quan điểm này có thể được trình bày riêng rẽ hoặc đặt trên một trang duy nhất để dễ dàng so sánh.

Một trong những phương án được lựa chọn là phương án chính, hay các phương án đang được xem xét để thay thế phương án chính. Các phương án này sẽ được hiển thị trong mô hình, để dễ dàng nhìn thấy và xem xét các lựa chọn, thiết kế bổ sung. Các phương án có thể được nhân đôi, để chỉnh sửa và hoàn thiện đề hiển thị thêm phương án khác tốt hơn.

Sau khi các phương án thiết kế đã được xem xét và lựa chọn và có thể xem đó như là giải pháp thiết kế chính, thì nó được lựa chọn làm phương án chính. Khi đã lựa chọn được một phương án thiết kế chính, được các nhóm thiết kế, khách hàng và các bên có liên quan chấp nhận, thì các phương án thiết kế khác có thể được loại bỏ khỏi mô hình xây dựng để làm giảm dung lượng cho file và nâng cao hiệu quả mô hình.

 

Leave a Comment