Lý do sử dụng Revit Architecture.

anabim 0 Comments 3 Tháng Hai, 2015

BIM đã và đang là 1 cuộc cách mạng trong lĩnh vực kiến trúc- xây dựng thế kỷ 21 này.
Nếu ví BIM như một cơ thể sống thì Revit chính là buồng phổi cung cấp oxi cho toàn bộ hệ thống đó. Sau đây là một số lí do chính:

1. Mô hình hiển thị trực quan.
Revit Parametric là một công cụ hữu hiệu để thiết kế ý tưởng. nhanh chóng đưa ra thiết kế sơ bộ trình chủ đầu tư.

2 . Thay đổi nhanh chóng thiết kế, không bị lặp lại quá trình.
Trong Revit yếu tố 2d, 3d tích hợp với nhau, khi chi tiết thay đổi tổng thể cũng thay đổi theo ngay lập tức.

3.Thư viện mở.
BIM bao gồm một gói phần mềm với một bộ thư viện đầy đủ, có tham số và thông tin đầy đủ liên quan đến từng chi tiết.

4.Hệ thống dữ liệu xây dựng cao cấp.
Dễ dàng phát hiện sai sót bản vẽ, các lỗi va chạm và sửa chữa nhanh chóng.

5.Thống kê chính xác khối lượng và giá thành.
Một trong những lợi thế quan trọng nhất của việc xây dựng phần mềm mô hình hóa thông tin là tự động tạo ra bảng bóc tách khối lượng (BOQ) giúp nhà thầu và chủ đầu tư kiểm soát chi phí dự án.

6. Khả năng tích hợp, liên kết cao.
Quy trình BIM xoay quanh Revit giúp tối đa sự phối hợp tổng thể, loại bỏ rủi ro dự án.


7. Sự linh hoạt tối đa.
Toàn bộ cơ sở dữ liệu được quản lý trong một file duy nhất, cho phép tất cả các bên liên quan cập nhật và thay đổi thông tin dự án.

Leave a Comment