Bài 5: Mô hình hóa hệ thống Nước.

anabim 0 Comments 29 Tháng Một, 2015

Trong bài học này, học viên sẽ học cách mô hình đường ống nước và liên kết chúng lại với nhau để tạo ra nước nóng, nước lạnh, chất thải hợp vệ sinh và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Học sinh sẽ bắt đầu bằng cách đặt thiết bị vệ sinh vào Model Revit Architecture, và sau đó sao chép vào Model Revit MEP. Học viên sẽ bố trí hoàn thiện một đường ống hệ thống nước thải và một hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình.

Kết quả cuối cùng của bài học sẽ là học viên có thể sử dụng Model Revit MEP đó cho công việc phân tích và có thể chia sẻ Mô hình cho các thành viên liên quan trong dự án của mình.

Đặt thiết bị đường ống nước vào Model Revit Architecture.

Nhà thiết kế thường đặt các thiết bị ống nước vào Model trong thiết kế sơ bộ nhằm chỉ định các thông tin cho thiết bị như Loại thiết bị, vị trí đặt, các khoảng hở cần thiết, cùng ý định thiết kế của họ.

Bạn cũng có thể đặt các linh kiện hệ thống nước trong vào Model Revit Architecture để đánh dấu – đặt trước cho các mục mà sẽ được kết nối vào hệ thống đường ống dẫn nước trong giai đoạn sau bởi những người khác trong nhóm thiết kế. Lưu ý hãy xem xét các khoảng hở cần thiết để có thể bố trí đúng tiêu chuẩn các thiết bị .

Chắc chắn rằng các thành phần thiết bị hệ thống đường ống bạn lắp đặt vào dự án và vị trí là đồng bộ (bao gồm hệ thống nước nóng, nước lạnh, và hệ thống nước thải đạt yêu cầu đề ra).

Sao chép các đối tượng chia sẻ vào Model Revit Plumbing.

Liên kết Model Revit Architecture sơ bộ vào Model Revit MEP của bạn và sử dụng các công cụ Copy / Monitor để sao chép các yếu tố đã đặt trước để lấy điểm khởi đầu cho quá trình mô hình của bạn.

Mô hình hóa hệ thống nước thải.

Sử dụng các công cụ Plumbing để kết nối những thiết bị và tạo ra:

  • Hệ thống nước thải.
  • Hệ thống Nước lạnh và nước nóng.
  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Các bước quan trọng bao gồm:

  • Thêm đường ống để mô hình một ống dẫn đứng.
  • Thêm ống nhánh ngang và kết nối chúng với các ống dẫn đứng.
  • Kết nối các thiết bị đến các ống nhánh.

Bạn có thể đặt các đường ống riêng biệt, hoặc sử dụng các công cụ tự động định tuyến của phần mềm Revit MEP để tạo ra các phương án thiết kế đường ống dựa trên các thiết lập về các kết nối cố định, kích thước ống, và các kết nối cần thiết khác.

Mô hình hóa hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà là rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng phần mềm Revit để mô hình hệ thống phòng cháy chữa cháy ướt và khô cho Model của bạn.

Vòi phun nước chữa cháy và đường ống phục vụ thường được đặt ở các mặt bằng trần. Bạn đặt các vòi phun nước bằng cách sử dụng công cụ Sprinkler  và đường ống bằng công cụ Plumbing.

Bạn có thể đặt các đường ống cung cấp nước cho vòi  phun nước bằng tay hoặc bằng cách sử dụng công cụ tự động định tuyến đường ống trong phần mềm Revit để tạo ra các phương án tiềm năng. Những ống nước có thể được giấu trên trần nhà hoặc không.

Bởi vì trên trần, ngoài các đường ống phun nước thường có thêm nhiều hệ thống khác như dây điện, thiết bị chiếu sáng, hay các đường ống cơ khí, do vậy trong quá trình thiết kế cần chú ý để không xảy ra đụng độ, xung đột giữa các thiết bị.

Leave a Comment