Spanish Roof Tiles(Adaptive Components)

anabim 0 Comments 29 Tháng Một, 2015

Adaptive ComponentsNhư đã biết, chúng ta không cần phải làm 3d trong mỗi bộ phận của tòa nhà khi sử dụng Revit.
Chúng ta có thể sử dụng các yếu tố 2d cho các tài liệu và nó đủ tốt cho xây dựng. Nhưng có một số lý do, đôi khi chúng ta phải làm cho mô hình có nhiều chi tiết. ngói mái nhà là một trong số chúng. Đó không phải là sự cần thiết trong 3d cho tài liệu xây dựng. Nhưng nếu không có mô hình 3d, các hiệu ứng hình ảnh không thể giống như thật.Đây là một sản phẩm mái ngói Tây Ban Nha được dựng bằng Adaptive Components.Qua video này các bạn sẽ hiểu hơn về ứng dụng của nó:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=12Us29TtVRQ]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=lUznlNHNyS4]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PrPIySkMhRI]

Leave a Comment