Sử Dụng Family Lồng Nhau

anabim 0 Comments 5 Tháng Hai, 2015

(Door_Lintel_Auto)

Lanh Tô (Lintel) là cần thiết cho cửa ra vào hoặc cửa sổ ở trên một bức tường gạch.

door autoSau đó, làm thế nào chúng có thể được đặt trong Revit?

Tạo một Family cửa mà đã lồng Family Lanh Tô.Điều đó là dễ dàng, nhưng hai Family cho cùng một cửa vì chỉ có Lanh Tô? Và làm thế nào có thể làm cho Lanh Tô đục qua tường và đảm bảo bản vẽ tốt? Và nếu một loại tường thay đổi?

Dưới đây là cách tôi sử dụng.

Với giải pháp này:

Không cần phải thực hiện một Family cùng một cửa cho Lanh Tô.

Lanh Tô có thể được đặt tự động nếu là bức tường gạch. Nếu bức tường gạch thành loại tường khác, Lanh Tô sẽ tự động biến mất.

Quản lý sự tự động có hoặc không của Lanh Tô tùy vào loại tường.

Tag cho Lanh Tô có thể được đặt.

1.Làm một Family Lanh Tô

Formular

 

 

 

 

2.Các thông số phải được ‘Shared’ & ‘Instance’.

Và làm cho gia đình này ‘Shared’.

Shared

Thực hiện một Family với “Void ‘thay vì’ Opening ‘.

Tạo một cánh cửa mới (hoặc cửa sổ) trong Family hoặc mở một Templates hiện tại.

Thay thế một Opening với Void.

3.Chỉ cần thực hiện load và đặt Family Lanh Tô.

4.Tạo một Void vào bức tường chủ cho Lanh Tô.

Và làm cho nó cho phép để kiểm soát độ sâu cho trường hợp không có Lanh Tô. ( Tôi đã đăng về nó. )

5.Cung cấp cho một tham số để phát hiện loại tường.

Trên thực tế, không có cách nào để làm cho một gia đình nhận ra các loại tường, nhưng có thể làm cho nó nhận ra độ dày của tường bằng cách sử dụng ‘báo cáo tham số’.