Tổng quan

anabim 0 Comments 13 Tháng Một, 2015

KHÁI NIỆM CƠ BẢN BIM:

Tìm hiểu làm cách nào BIM có thể phối hợp BIM-TIMEcác dự án lại với nhau để tạo ra một mô hình tích hợp.  Từ đó cho phép các bên tham gia xem xét, hợp tác, đóng góp các ý kiến, lập kế hoạch xây dựng trên mô hình tích hợp … Nhằm giảm thiểu thời gian xây dựng, tránh lãng phí tiền của, mang lại lợi ích cho chủ đầu tư và các bên tham gia…

HỌC VIÊN:
Khóa học này nhắm mục tiêu dành cho sinh viên kiến trúc và kiến trúc sư mới tiếp cận Revit. Bao gồm các video hướng dẫn, bài tập, câu hỏi, đánh giá và lời giải đáp trong khóa học.

MỤC TIÊU HỌC TẬP:
Khóa học đưa ra nhiều khái niệm cơ bản trong việc tạo ra mô hình BIM thông qua việc áp dụng công cụ trong Revit Architecture. Các bài học là một phần nhỏ trong Autodesk Revit, đặc biệt tập trung vào việc tạo ra mô hình mới và sử dụng chúng cho những mục đích khác nhau.

PHẦN MỀM:
Revit 2014 – Education


Chuyển giao Dự án tích hợp

Chuyển giao dự án tích hợp  là một quá trình hợp tác sử dụng các kinh nghiệm và hiểu biết của tất cả các thành viên tham gia để tôi ưu hóa dự án xây dựng. Bằng việc phối hợp hợp lý giữa các lĩnh vực thiết kê và xây dựng của các bên tham gia, tối ưu hóa giá trị IPD cho chủ đầu tư bằng cách giảm thiểu sự lãng phí, cải thiện hiệu quả thông qua tất cả các giai đoạn của việc thiết kê, sản xuất và xây dựng

 


Tích hợp và Quản lý Mô hình

Mô hình của các bên tham gia sẽ được chia sẻ và tải lên hệ thống máy chủ. Việc tích hợp các mô hình lại với nhau là một chiến lược trong dự án tích hợp, điều đó thực sự cần thiết và tạo ra trách nhiệm, vai trò của mỗi bên và cả người quản lý mô hình tích hợp

Tạo ra một mô hình tích hợp
Sử dụng mô hình tích hợp
Xác định một đối tượng trong mô hình
Đánh giá: Model Integration và Quản lý

Phát hiện và Giải quyết vấn đề

Trong bất kỳ dự án đa ngành lớn, nhiệm vụ xem xét công việc thiết kế tích hợp đồi hỏi các đánh giá chủ quan cũng như kiểm tra và phân tích để phát hiện các xung đột xảy ra từ việc tích hợp các mô hình với nhau.

Phát hiện xung đột
Rà soát và đánh dấu
Tạo yêu cầu kỹ thuật số cho thông tin
Đánh giá: Xác định và Giải quyết vấn đề

Lập kế hoạch và mô phỏng 4D

Quản lý dự án có thể tạo ra một mô phỏng 4D, mô phỏng lại quá trình xây dựng bằng các lên kế hoạch và gắn các thông số thời gian vào các đối tượng trong mô hình tích hợp. Mô phỏng 4D có nhiều ứng dụng trong việc kế hoạch xây dựng; VD: Trình tự trong tiến độ xây dựng và xác định bất kỳ các xung đột thi công dựa trên thời gian.

Modeling Ngoại thất và nội thất Tường
Thêm cửa ra vào và Windows
Tạo Sàn nhà và Mái
Đánh giá: Xây dựng Elements

Trình bày các mô hình dự án

Hình ảnh và video được trích xuất từ mô hình trong giai đoạn phát triển dự án được xem như là một phương pháp hữu hiệu để phát triển và cải thiện dự án.

Tạo ra hình ảnh đúng với thực tế – Rendering
Làm phim – Animations
Đánh giá: Trình bày các mô hình dự án

Leave a Comment