Visibility Of Void In Revit (Sự Trông Thấy Của Void Trong Revit)

anabim 0 Comments 5 Tháng Hai, 2015

Dưới đây là một câu hỏi.

2

Có thể điều khiển các Void trong một Family?

Tất nhiên không có tùy chọn ‘nhìn thấy’ trong Void hiển thị như trên. Sau đó, chúng ta có thể nghĩ rằng nó có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng kích thước như dưới đây:

 

 

 

1

 

Void trong các Family trên có thể cắt một bức tường hoặc vật  chủ không phụ thuộc vào độ sâu của nó.

… Nhưng, khi bạn nhập giá trị ‘0’ thì nó báo lỗi vì không cắt gì cả. Vì vậy, đây là một giải pháp. chỉ cần thực hiện thêm một Void nhỏ bé trong Family.

 

3Qua video dưới đây các bạn sẽ hiểu thêm cách sử dụng hoặc điều khiển Void trong Family: