What Is Family?

anabim 1 Comment 19 Tháng Một, 2015

phần mềm Autodesk ® Revit ® cho phép bạn sử dụng và tạo ra các thành phần Family có thể dễ dàng sửa đổi để giúp đáp ứng các yêu cầu của các dự án khác nhau. Nó cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời và giúp tăng năng suất mô hình của bạn. Bạn có thể dễ dàng thay đổi các thông số xác định cho các thành phần hiện có và tạo ra các loại mới khi cần thiết với các kích thước khác nhau, hình thức, khả năng hiển thị, và các đặc tính hiệu suất. Bởi sáng tạo làm việc với các thông số có sẵn, bạn thường có thể thích ứng với một thành phần Family duy nhất để mô hình một loạt các yếu tố trong dự án của bạn.

Khi bạn xác định các thành phần tham số mới trong Family,các kích thước quan trọng sẽ thúc đẩy các hình học một cách cẩn thận. Hãy cẩn thận không để quá hạn chế các hình thức bằng cách khóa quá nhiều kích thước hoặc thêm quá nhiều ràng buộc tham số. Đây là một cái bẫy phổ biến, và Revit sẽ cảnh báo bạn khi tất cả các ràng buộc được xác định không thể được đáp ứng. Khi điều này xảy ra, hãy kiểm tra các ràng buộc đã được thêm vào một cách cẩn thận, xác định những khó khăn trong cuộc xung đột, và loại bỏ các khó khăn mà không thực sự cần thiết.

Thành phần tham số được thiết kế tốt giúp nâng cao hiệu quả mô hình của bạn, bởi vì chúng cho phép thay đổi dễ dàng và đơn giản bằng cách đặt lại thông số tạo ra các loại mới và điều chỉnh các loại thông số đó. Trong khi làm chủ các kỹ năng cần thiết để tạo ra các thành phần Family- tham số mới có thể được thử thách, thời gian được đầu tư và mang lại lợi nhuận to lớn.

Với video sau các bạn sẽ hiểu rõ hơn ứng dụng của Family trong Revit như thế nào:

1 Comment

  1. […] What Is Family? […]

Leave a Comment