+84-3646-8896

36B/554 Đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

T2 - T6 8:00 - 18:00

anabim 0 Comments 4 Tháng Hai, 2015

Dịch Vụ BIM

ANABIM cung cấp các dịch vụ tư vấn để nâng cao chất lượng thông tin về các dự án xây dựng.Chúng tôi phát triển và ...
anabim 0 Comments 31 Tháng Một, 2015

Nhà Thầu Xây Dựng

Giảm thiểu chất thải, tăng hiệu quả và nâng cao chất lượng xây dựng với phần mềm Autodesk  Overview Evaluate and enhance the ...

Compare Listings

Compare (0)